Byggfakta Redaksjonen

Byggfaktas / VVS aktuelts journalistiske virksomhet er forankret i bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Dette skal sikre at våre reportasjer er etterrettelige og presseetisk forsvarlige.

Bladet Byggfakta (tidligere Byggaktuelt) ble etablert i 1985 og er et uavhengig fagtidsskrift for bygg, anlegg og kommunalteknikk. 1. januar 2013 skiftet bladet navn til Byggfakta.

Byggfakta er en naturlig informasjonskilde for påvirkere og beslutningstakere på alle nivåer, både i privat og offentlig sektor.

Byggfakta er et bransjepolitisk og tverrfaglig tidsskrift, som leses på grunn av sin saklige, debattskapende og faglige profil.

Vi ønsker å engasjere fagfolk. Derfor må innholdet i Byggfakta være bransjeaktuelt.
Byggfakta skal være den naturlige informasjonskilden for ledere på alle nivåer, formenn og fagarbeider, men også folk utenfor bransjen skal kunne ha nytte av det stoffet vi presenterer på våre sider. Skal vi være interessante og aktuelle må vi våge å ta opp og belyse ulike problemer som finnes i bransjen. I og med at vi er et fritt og uavhengig fagblad, som ikke har en organisasjon som puster oss i nakken - tør vi trå til når vi mener det er behov for det.

Byggfakta når mange lesere.
Våre lesere arbeider hos profesjonelle byggherrer, i arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer, hos entreprenør- og byggehåndverksbedrifter, i byggevarehandelen, i boligbyggelag og borettslag, i kommunenes tekniske sektorer, på vegkontorene og i skoleverket. I tillegg leses vi av politikerne på Stortinget og byråkratene i departementene.

Redaksjonen i Byggfakta Docu AS står bak innholdet i Byggfakta og VVS aktuelt

Vi er interessert i tilbakemeldinger fra leserne og tips om gode saker. Kontakt oss gjerne direkte (se kontaktinfo under) eller send en mail til red@byggfaktamedia.no Pressemeldinger sendes til samme adresse.

I redaksjonen finner du:

Dette er våre medieprodukter:

Bjørn Laberg
Redaktør VVS aktuelt, Byggfakta
Mobil: 93 60 05 18
bjorn.laberg@byggfaktamedia.no

Odd Borgestrand
Frilanser
Mobil: 90 62 00 28
odd@borgestrand.no

 

 

 

Byggfakta

VVS aktuelt