Regjeringen styrker Enova med 750 millioner kroner

 
Regjeringen styrker Enova med 750 millioner kronerEnovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: EnovaN
-Enova er et viktig virkemiddel for å bidra til teknologiutvikling slik at klimavennlige løsninger blir bedre og billigere og i neste omgang kan tas i bruk uten støtte. Det er viktig at noen går foran for at alle andre i neste omgang skal ha bedre og billigere løsninger å velge mellom. Enova skal fortsette å ha denne rollen, når teknologier blir modne må andre virkemidler ta over, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tilleggsbevilgningen er en del av en økt bevilgning i budsjettforliket på til sammen 750 millioner kroner. Midlene vil blant annet gi utslippskutt, teknologiutvikling og omstilling i næringslivet, og Enovas satsing på hurtigladeinfrastruktur for elbil vil styrkes ytterligere.

- Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge når klimamålene. Dette er en viktig styrking, som vil komme både næringslivet og privatpersoner til gode, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad, som er glad for tilliten Regjeringen viser Enova gjennom denne bevilgningen.

100 millioner til kommunale boliger
Regjeringen er opptatt av hvordan økte strømpriser treffer husstander med lave inntekter, som har begrensede muligheter til å energi-oppgradere boligene sine. Derfor er 100 av de 750 millionene til Enova øremerket energitiltak i kommunale boliger.

- Med disse midlene får man til en permanent forbedring for disse boligene. Dette er likevel en tidsbegrenset ordning for kommuner som vil redusere strømregningen permanent for sine leietakere. Derfor vil jeg oppfordre kommuner om å benytte dette tilbudet, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova ser for seg å bruke over 100 millioner i 2022 og vil ferdigstille detaljene i løpet av kort tid.

Nye tiltak
Enova vil i første kvartal lansere støtte til nye tiltak for husholdninger og forbrukere. Teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon er førende for tiltakene, som vil favne bredere enn bare energieffektivisering.

-Først ut er lansering av støtte til smart strømstyring og kartleggingsstøtte til borettslag. Det vil også komme nye tiltak innen persontransport, som vil gi et direkte bidrag til reduksjon av klimagassutslipp, sier Nakstad.

Støtte til nye tiltak kommer i tillegg til tiltakene som Enova allerede støtter. Eksempler på tiltak som støttes fra før er solcelleanlegg, balansert ventilasjon, vannbåren varme, ulike varmeforsyninger (sol, varmepumpe, bio), energirådgivning og helhetlig oppgradering av bygningskroppen. Noen av de eksisterende støtteordningene vil forbedres samtidig som de nye blir lansert.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave