Sammen om nytt datasenter i Stavanger

 
Sammen om nytt datasenter i StavangerFra venstre: Jan Georg Larsen, Patrik Hagelin og Paul Fiskaaen, energidirektør i CGI.
Partnerskapet med CGI kommer til å synliggjøre Green Edge Compute sine grønne, bærekraftige datasentre i hele Norge og etter hvert internasjonalt, mener selskapet.

Selskapene har allerede et etablert samarbeid om markedsføringen av Green Edge Computes første, grønne datasenter som åpner i Trondheim i løpet av høsten. Nå er det inngått en ny og enda mer omfattende avtale som også omfatter etablering av verdens mest bærekraftige datasenter i Stavanger. Arbeidet med det nye datasenteret starter rett over sommeren.

CGI Group er et stort internasjonalt konsulentselskap med ansatte verden over. De har kontorer åtte steder i Norge, blant annet i Trondheim, Stavanger og Oslo, hvor Green Edge er i ferd med, eller planlegger å bygge, en ny generasjon grønne edge datasentre.
Dermed er CGI en veldig god match som samarbeidspartner, forteller senior forretningsrådgiver i Green Edge Compute, Jan Georg Larsen.

CGI skal overvåke nettverket i datasentrene
– Avtalen vi hadde fra før var en avtale om et markedssamarbeid, der CGI skulle bidra til å markedsføre Green Edge Compute sine løsninger overfor sine eksisterende og potensielle kunder. Det har fungert veldig godt. Vi ønsket derfor å utvide avtalen og samarbeidet, sier Larsen.

Green Edge Compute skal etablere et nytt datasenter i Stavanger. Datasenteret skal etableres i samme bygg på Bjergsted hvor CGI har kontorer i dag. CGI skal ifølge avtalen utvide NOC-en (et Network Operating Center) de allerede har, slik at den kan overvåke Green Edge sine datasentre. Det er CGI som blir førstelinje dersom det oppstår feil i nettverk, maskinvare eller programvare.

Datasenteret som skal etableres i Stavanger har allerede flere kunder som skal ta det i bruk ved oppstart. Disse kundene er hentet inn gjennom CGIs markedsføringsapparat. CGI og Green Edge skal samarbeide tett både under etableringen av datasenteret og i driftsfasen gjennom NOC-en.

Et verdifullt samarbeid
– CGI har en portefølje og en kundebase som har bidratt til å synliggjøre Green Edge Compute. De gir oss tilgang til et stort marked av potensielle kunder. Det er veldig viktig for oss. Nå utvides avtalen til å omfatte etableringen av datasenteret og NOC-en i Stavanger. Det betyr at dette samarbeidet bare blir tettere og får enda større verdi for begge parter. Vi er veldig glade for å ha fått dette på plass, sier senior forretningsrådgiver i Green Edge Compute, Jan Georg Larsen.

Partnerskapet kommer til å synliggjøre Green Edge Compute sine grønne datasentre i hele Norge og etter hvert internasjonalt. CGI har 80 000 ansatte verden over. Av disse er det 600 ansatte i Norge, fordelt på åtte lokasjoner.

Energidirektør i CGI Norge, Paul Fiskaaen, sier fokuset på bærekraftig energi er hovedårsaken til at de ønsker å utvide samarbeidet med Green Edge Compute.


Fra venstre: Kommersiell sjef, Patrik Hagelin, Adm. dir Svein Olavesen og senior forretningsrådgiver Jan Georg Larsen

– En fantastisk mulighet med innovativ og framtidsrettet teknologi
– Prosjektet til Green Edge Compute er tidsriktig. Det er kritisk å få en riktig balanse i energibruken i verden. Jeg tror det er altfor få som vet hvor mye energi IT-bransjen bruker. Det er snakk om rundt 3 % av de globale energiressursene, og mesteparten av energien brukes til å kjøle ned komponenter. Green Edge sitt konsept bidrar både til å redusere energibruken, samtidig som energien som blir brukt kan brukes igjen i nærmiljøet i fjernvarmesystemer. Det er jo en fantastisk mulighet å få være med på dette arbeidet som både er innovativt og framtidsrettet, sier Fiskaaen.

Partnerskap med andre aktører har vært Green Edge Computes strategi fra starten av.

– Vi ønsker ikke å bygge en stor intern organisasjon, men utvider i stedet gjennom å inngå strategiske partnerskap med etablerte, velrennomerte bransjeaktører. Den utvidede avtalen med CGI viser at vi følger strategien vår også i praksis, sier senior forretningsrådgiver Jan Georg Larsen.

– Midt i blinken for oss
Avtalen med CGI er ikke eksklusiv. Det skal hentes inn kunder til det nye datasenteret i Stavanger gjennom andre kanaler også, og direkte fra Green Edge Computes egen salgskanal.

– Det er en stor fordel at vi slipper å etablere en NOC på egenhånd. CGI har allerede en NOC til sine kunder, som nå skal utvides. Utvidelsen innebærer at NOC-en også kan benyttes av kunder som ikke har tilknytning til CGI, forteller Larsen.

En grønn og bærekraftig profil
Green Edge Compute har en grønn profil på sine datasentre, og bruker eksisterende bygninger for å være mer bærekraftige. I tråd med dette skal det nye datasenteret i Stavanger samlokaliseres i de eksisterende lokalene til CGI på Bjergsted.

– Å være med på å bygge et grønt edge datasenter treffer mitt i kjernen av hva vi i CGI driver med. Vi har både en forpliktelse overfor miljøet, våre kunder og våre ansatte til å bidra til en mer balansert bruk av energi. Å bygge grønne, bærekraftige datasentre som tar i bruk framtidsrettet teknologi er midt i blinken for oss, sier energidirektør i CGI, Paul Fiskaaen.

Jan Georg Larsen i Green Edge Compute legger til:

– Ved å etablere oss i Stavanger kommer vi nærmere et stort og krevende marked, spesielt innen energi/olje og gass. Dette markedet vil ha et stort behov for databehandlingskapasitet nært dataenes opprinnelse. Med vårt bærekraftige konsept, basert på det ypperste av teknologi, er vi godt posisjonert for å bli en sentral aktør i det grønne skiftet, avslutter Larsen.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave