Samspill om Midtbygda sykehjem

 
Samspill om Midtbygda sykehjemBildet: Når sykehjemmet står ferdig, skal beboerne på eksisterende Midtbygda sjukeheim overføres til nybygget.
AKTUELLE PROSJEKTER: Skanska har signert kontrakt med Bergen kommune om bygging av nytt sykehjem i Åsane.

Det er satt svært høye klimaambisjoner for prosjektet, der sykehjemmet har ambisjoner om plusshus og miljøsertifiseringen Breeam Nor Excellent. Prosjektet har i tillegg krav til 40% CO2-reduksjon sammenlignet med referansebygg.

Kompetanse la grunnlaget for kontraktseieren

Kompetanse, erfaring og egnethet ble høyt vektlagt i kontraktprosessen. I vurderingen av nøkkelpersoner, oppdragsforståelse for arkitektur, oppdragsforståelse for klima og miljø og gjennomføringsmodell og samspill, skåret Skanska helt i toppsjiktet.

- Jeg er stolt av alt arbeidet som ligger bak kontraktseieren. Vi er selvsikre på at vi gjennom godt samspill med kommunen kommer til å levere et prosjekt som står til de kravene som er satt. Gjennom andre samarbeid med kommunen, som naboprosjektet Åsaheimen sykehjem, viser vi at vi klarer å levere og at vi behersker de utfordringene som hører med så klimaambisiøse prosjekter. Sammen skal vi bidra til å møte det økende behovet for rehabiliterings- og sykehjemsplasser i kommunen, sier Håvard Tjore, regiondirektør i Skanskas byggevirksomhet for Vestlandet, i en pressemelding.

Et pilotprosjekt som utslippsfri byggeplass

Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan «Grønn strategi» ble vedtatt av bystyret i september 2016. Her vises det til hvordan kommunen kan bli fossilfri i 2030, der mye av fokuset er rettet mot bygg- og anleggsprosjekter. Det har derfor, i et prosjekt som dette, vært viktig å fokusere på nytenkende løsninger. I tillegg har også gjenbruk stått høyt på listen i Midtbygda-prosjektet. Gamle Midtbygda sykehjem skal rives og mye av materialmassen skal gjenbrukes i det nye prosjektet.

- Midtbygda er et prosjekt vi har store ambisjoner for. Politikerne tillot riving av gamle Midtbygda sykehjem med forutsetning om at det legges vekt på klima og miljø i nybygget. Vi har satset stort på miljøaspektet i dette prosjektet, blant annet gjennom de strenge kravene vi har satt til gjenbruk og utslippsfri byggeplass. I tillegg ser vi at eldrebølgen har ført til et økende behov for rehabiliterings- og sykehjemsplasser, noe som lenge har gjort helsebygg til en prioriteringssak for Bergen kommune. Det er flott at vi, i samarbeid med Skanska, kan bygge for å møte dette økende behovet og samtidig sørge for å bygge bærekraftige nybygg, sier Willy-Andre Gjesdal, Direktør, etat for utbygging i Bergen kommune.

For å få til dette på best mulig måte, og for å sørge for at prosjektet når sine satte energi- og bærekraftmål, er store deler av Skanskas eksperter på feltet koblet på. Blant disse finner vi Marit Tyholt, sjefsrådgiver i Skanska Teknikk, som vil være ansvarlig for å koordinere energi- og miljøaspektet.

Prestisjetungt klimaprosjekt

- Det er flott at Bergen kommune nok en gang gir oss tilliten til å gjennomføre et prestisjetungt klimaprosjekt som dette. Jeg er glad vi kom så godt ut av vurderingene under kontraktprosessen at vi igjen har fått muligheten til å bevise hva vi kan. Dette blir et spennende samarbeid og et spennende pilotprosjekt for kommunen som utslippsfri byggeplass, sier Thyholt.

Det nye sykehjemmet blir på ca. 13 000 m² og vil bli et korttids- og rehabiliteringshjem med 100 beboerrom. I tillegg vil bygget inneholde et dagsenter. Midtbygda vil ha flere koblinger til Åsaheimen sykehjem like ved, blant annet ved å ha felles avfallsanlegg og felles garasjeanlegg.

Bildet: F.v. Johnny Berg (Prosjekteier – EFU Bergen kommune), Håvard Tjore (Regiondirektør Skanska), Johan Stenstrand (Prosjekteringsleder Skanska), Even Sandtorv Hansen (Prosjektleder Skanska), Kenneth Arnesen (Prosjektleder – EFU Bergen kommune), Willy-Andre Gjesdal (Direktør – EFU Bergen kommune)

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave