SHA rådgiver

 
SHA rådgiver
Søknadsfrist: 19.10.2022
Sted: Bergen/Stavanger - Water & Environment
Tittel: SHA rådgiver

Er du en engasjert og fremoverlent ingeniør med kompetanse innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) som kunne tenke seg å bli del av et av Norges sterkeste fagmiljø? Vil du være med og løse fremtidens utfordringer? Da kan dette være neste skritt i din karriere!

BLI EN DEL AV AVDELING MILJØ I BERGEN ELLER STAVANGER

Ved vårt kontor i Bergen og Stavanger søker vi nå rådgivende ingeniører innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). COWI vinner stadig store og små prosjekter der vi er SHA-rådgivere; for eksempel sykehus- og helsebygg, flyplassutbygginger, skoler, kontor- og næringsbygg, vann- og avløp, bane og vei. Rollen kan også kombineres med oppgaver innen rådgivende ingeniør miljø (RIM), og helse miljø og sikkerhet (HMS). I den anledning ønsker vi å styrke vårt team i Vestland og Rogaland.

Med et stort spenn i prosjekter, både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold, får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU FÅR EN SENTRAL ROLLE OG MULIGHETEN TIL Å UTVIKLE DIN KOMPETANSE

Du vil få mulighet til å utarbeide SHA-planer og risikovurderinger i store og små prosjekter i rollen som Koordinator Prosjektering (KP) og Koordinator Utførelse (KU) i hht Byggherreforskriften. Du vil også få mulighet for å uforme miljøkrav og lage miljøoppfølgingsplaner, planlegge, følge opp og dokumentere de miljømål som er satt.

I tillegg vil du få mulighet til å jobbe med:

 • Sikre oppfyllelse av krav knyttet til KU funksjon ihht byggherreforskrift
 • Gjennomføre og dokumentere kontroll ihht rutiner/system for KU funksjon
 • Påse at lover og regler for SHA/HMS etterfølges på byggeplass
 • Kommunisere og samarbeide med entreprenører og byggherre i sikkerhetsarbeidet
 • Bidra aktivt i ROS arbeidet (Risiko- og sårbarhetsanalyser), forebyggende arbeid knyttet til SHA/HMS og i arbeidet for å hindre sosial dumping
 • Ovenstående punkter må ikke tolkes som uttømmende eller bindende
 • KU vil inngå i HMS organisasjonen i prosjektet

Du skal både delta i, og ha ansvar for, prosjektgjennomføring. Du vil også få mulighet til å utarbeide tilbud og markedsføre våre tjenester.

DU ER INITIATIVRIK OG GOD TIL Å SKAPE RELASJONER

Vi søker etter deg med minimum 3 års høyere utdannelse (bachelor/master, ing/siv.ing eller tilsvarende) innen bygg og anlegg med stor interesse for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Alternativt kan du ha høyere miljøfaglig utdanning (bachelor/master, ing/siv.ing eller tilsvarende) med stor interesse for bygg/anleggsfag. Du skal ha gått koordinatorskolen og ha god kunnskap og erfaring i bruk av byggherreforskriften. Erfaring fra SHA og/eller RIM i bygge- og anleggsprosjekter eller samferdselsprosjekter er en forutsetning, samt erfaring fra byggeplass.

For å lykkes i denne rollen er det viktig at du er en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, samt evner å se de gode løsningene.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du er en "do-er", pådriver og initiativtaker i forbindelse med Helse, Miljø og Sikkerhet i prosjektet
 • Du er god på digitale flater/modeller
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • Du trives med en høy grad av frihet under ansvar
 • Du er systematisk, strukturert, selvgående og initiativrik
 • Du god til å skaffe oppdrag og fullføre prosjekter
 • Du trives både inne på kontoret og ute på bygge- og anleggsplass
 • Du har mulighet til fleksibel arbeidstid (noe kveld og helg), samt være villig til å ta på deg oppdrag som medfører noe reise- og møtevirksomhet, særlig til Oslo
 • Du har førerkort klasse B

Dine personlige egenskaper, holdninger og sosiale ferdigheter vektlegges.

HAR DU SPØRSMÅL?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Vibeke Nossum, Prosjektsjef, Tlf: 951 54 182

eller

Bjørn Christian Kvisvik, Seksjonsleder Miljø, Tlf: 416 67 693

SLIK SØKER DU

Vi ser frem til å motta din CV så snart som mulig. Arbeidssted vil være Bergen eller Stavanger. Alle søknader behandles konfidensielt.

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETER

COWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring.

OM COWI

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag. For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Søk her

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave