Skudeløken i støpeskjeen

 
Skudeløken i støpeskjeenBildet: Målet har vært å sikre naturmangfold i den nye bolig- og bydelsutviklingen i Førde. Illustrasjon: LINK Arkitektur.
AKTUELLE PROSJEKTER: En ny blågrønn bydel vokser frem i Førde, hvor LINK er arkitekten står bak Skudeløken bolig- og bydelsutvikling.

Naturen og elva trekkes inn i tre tun, skapt av nye boligkvartal, og utgjør en velfungerende blågrønn infrastruktur. Skjermet og tilbaketrukket i landlige omgivelser, men likevel tett på Førde sentrum, vokser en ny bydel frem. Prosjektet innebærer et variert boligtilbud som består av til sammen tre boligkvartal med totalt 270 leiligheter. Første trinn, Meanderkvartalet, med 72 leiligheter, er snart klart for innflytting.

Herlighetsverdier og blågrønne kvaliteter

Blågrønn infrastruktur har vært en viktig premissgiver for prosjektet helt siden oppstarten av områdeplanen. Målet har vært å sikre naturmangfold ved å hente elva og naturen inn på tunet og tilrettelegge for rause, felles utomhusarealer. Området får en tydelig blå-grønn identitet med synlig vegetasjon og vannspeil og et godt samspill mellom våtmarksområde og grøntområde.

Urbant og brosteinbelagt

Den nye bydelen ligger tett på sentrum og har som ambisjon å gjøre Førde mer attraktiv. Man har søkt å oppnå en rasjonell utnyttelse av arealene samt god estetisk og tilpasset arkitektur. Bostedene har et moderne uttrykk, gode planløsninger og en blanding av bygningstypologier for alle aldersgrupper og med gode solforhold og siktlinjer. Grønne, varierte og trivelige uteområder stimulerer barn og unge til allsidig aktivitet. Et urbant brosteinsbelagt torg danner et sosialt møtepunkt og omkranses av boligfeltene rundt.

Illustrasjoner: LINK Arkitektur

Grønne byrom

- En bærekraftig by må representere det eksisterende, men også gi rom for det som kommer – for en fremtid i det grønne skiftet. Skudeløken får et robust bymiljø, tett på Førde sentrum, som legger til rette for befolkningsvekst og sikrer en god balanse mellom bygninger og grønne byrom, mellom mennesker og teknologi, i en velfungerende infrastruktur, forklarer arkitekt Elin Heimark i LINK Arkitektur.

I tilknytning til den nye bydelen skal det etableres en folkepark med egne lekeplasser i hvert av de tre boligkvartalene. Naturmiljøet i nærområdet skal oppgraderes ved å etablere en turvei langs elva som leder inn til boligområdet.

LINK Arkitektur har vært involvert fra tidlig fase og bistått i områderegulering av hele Indre Øyrane sammen med Multiconsult. Videre har LINK stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet i nært samarbeid med Terje Sunde AS som entreprenør.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave