Smarte finansieringsløsninger - økt konkurransekraft

 
Smarte finansieringsløsninger - økt konkurransekraftBildet: Gunnar Skagerlind
Etter fallet i oljeprisen har byggebransjen sett at særlig markedet for private næringsbygg har blitt rammet av lavere etterspørsel grunnet den påfølgende nedgangen i petroleumsinvesteringer og ringvirkningene av dette.

Av Gunnar Skagerlind,
Nordisk Salgssjef i Industri, Siemens Financial Services i Norge

Noen regioner har merket virkningene mer enn andre, spesielt i oljeavhengige fylker som Rogaland, imens andre har holdt seg mer stabile. I boligmarkedet i dag ser vi at salg og igangsetting av nye boliger har sett en nedgang, og er langt lavere i oktober i 2017 sammenlignet med året før. Tall viser at antall registrerte igangsettingstillatelser til boliger har gått ned 3,9% fra samme kvartal året før.

Den prosentvise veksten derimot, er høyere i anleggssektoren enn den er for bolig og yrkesbyggmarkedet i perioden mot 2019. Og ser vi på 3. kvartal i 2017 er det en økning på 4,9% i bygge- og anleggsvirksomheten fra 3. kvartal 2016 - en positiv økning i aktivitetsnivået. Om den nåværende veksten i aktivitet i bygge- og anleggsbransjen fortsetter, vil det bety at sektoren kan være satt til å bli en pådriver for ytterligere vekst over de neste to årene.

I første halvdel av 2017 viste omsetningsstatistikken for bygge- og anleggsvirksomheten I Norge en økning på 7,8 % sammenlignet med første halvår i 2016. Dette kan være et tegn på en god periode med høy og tiltakende aktivitet. Disse faktorene bidrar til at bygg- og anleggsbransjen nå har et generelt godt arbeidsmarked og gir bedrifter gode forutsetninger for å være mer konkurransedyktige i næringslivet.

Med nye muligheter kommer økt etterspørsel etter kvalitet, og da er det også svært viktig for bygg- og anleggsbedrifter å kunne raskt tilpasse utstyr slik at de så effektivt som mulig kan møte etterspørselen og ta på seg nye oppdrag. For både store og små bygg- og anleggsbedrifter betyr det å kunne investere i de beste maskinene og den nyeste teknologien at bedrifter både kan bedre effektiviteten og produktiviteten sin gjennom bruk av nytt og moderne utstyr. I tillegg vil dette gjøre dem i stand til å tilpasse seg i henhold til et marked i utvikling. Ny teknologi og driftssikkert utstyr er også en viktig forutsetning for effektiv og sikker utførelse av arbeid. Dette sørger for å plassere bedriften i en sterkere posisjon for å imøtekomme den økende etterspørselen, samt gi et sunt løft til selskapets konkurransekraft i markedet.

Utstyr som for eksempel gravere, komprimeringsutstyr, dumpere og lastere er bare noen eksempler på utstyrsinvesteringer av denne typen som kan imidlertid være kapitalkrevende, og totalkjøp av utstyr kan føre til at store summer dyrebar kapital (akkumulerte kontanter eller tradisjonelle lånerammer) blir bundet opp i utstyr. Dette bidrar til at mindre arbeidskapital er tilgjengelig for taktiske muligheter som markedsføring og salgsfremming i respons til økt etterspørsel, samt utvikling av nye teknikker for å imøtekomme det stadig økende behovet i markedet, eller utvidelse av arbeidsstaben.
Ved å bruke smarte finansieringsteknikker som leasing og leie kan kostnadene av anleggsutstyr spres på faste månedlige betalinger gjennom utstyrets levetid, på lik linje med de faktiske gevinstene av effektiviseringen og produktivitetsøkningen som oppnås ved bruk av nytt maskineri og teknologi.

Finansieringsspesialister er i økende grad i stand til å gi aktører i bransjen muligheten til å oppdatere teknologien i tråd med sektorens nåværende vekst, samtidig som at de tilbyr ulike finansieringsordninger som legges til rette for å dekke andre behov, som for eksempel installering, vedlikehold, service, opplæring og oppgraderinger. Finansieringsspesialister med solid ekspertise innenfor utstyrsfinansiering i denne sektoren er kompetente til å vurdere den forretningsmessige levedyktigheten til maskineriet, samt den operative effektiviteten som utstyret tilbyr.

Disse spesialiserte finansieringssleverandørene kan også utarbeide den nøyaktige sikkerhetsverdien av maskineri og utstyr, og ta hensyn til dette når de gjennomfører en kredittvurdering. Disse finansieringsspesialistene kan derfor tilby en smart, rimelig og effektiv måte å anskaffe nytt utstyr og teknologi, samt gi muligheten til å oppgradere maskineri i takt med teknologiutviklingen uten å måtte innhente ytterligere kapital. De vil også på lengre sikt redusere utlegget fordi finansieringsleverandøren beholder eierskapet og kan selge teknologien videre på bruktmarkedet.

For å kunne dra full nytte av den positive utviklingen i anleggsbransjen er det behov for en gjennomtenkt driftsplan med god risikostyring og en bærekraftig finansieringsstrategi som kan sørge for at bygg- og anleggsbransjen er godt rustet til å levere høyst mulig driftseffektivitet på lang sikt. Med den økte aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen er det stadig viktigere at bygg- og anleggsbedrifter benytter seg av teknologiske fremskritt for å øke konkurranseevnen og effektivisere driften.

Denne effektiviseringen vil bidra til at anleggsbransjen får utvidet kapasitet for å ta imot den økte etterspørselen og kan videre gi et solid fotfeste for bedrifter som både er fremtidsrettede og innovative innen sitt felt.

 
 

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave