Søker byggentreprenør for rammeavtale

 
Søker byggentreprenør for rammeavtaleIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Ringerike Boligstiftelse utlyser konkurranse om rammeavtale på tjenester innen byggentreprise. Varighet på avtalen vil være tre år.

Av Bjørn laberg

Stiftelsen har til formål å erverve eller forestå oppføringen av trygdeboliger, samt boliger og
institusjoner til bruk for pleie- omsorg, helse og sosialtjenesten og leie ut leiligheter etc. i slike bygg i Ringerike kommune.

Byggene inneholder:

• Sykehjems plasser
• Omsorgs- trygdeboliger
• Hospits avd.
• Rehabilitering og avlastning avd.
• Servicesenter og dagtilbud
• Boliger for vanskeligstilte og personer med lav boevne

Konkurransen gjelder rammeavtale for byggeentreprenørtjenester knyttet til oppussing av leiligheter og andre tømrertjenester. Størstedelen av behovet knytter seg til konkrete oppussingsoppdrag for leiligheter (totalentrepriser), der komplette arbeid må utføres innen 80 dager. 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 prosent av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene  (bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag.

Dersom oppdragsgiver krever det, skal leverandøren tilknytte seg en offentlig godkjent lærlingordning i løpet av avtaleperioden. Oppdragsgiver kan stille nærmere krav til antall lærlinger opp mot kontraktens innhold og omfang der det er relevant å benytte lærlinger.

Ringerike Boligstiftelse anslår at det kan dreie seg om cirka 30 til 50 leiligheter i året. Behovet er usikkert, men historisk sett har prosjektverdien ligget på 10-12 millioner kroner per år.

Rammeavtalen har en varighet fra og med 15. august 2022, til og med 14. august 2026.
Totalverdi (maksverdi), inkludert eventuelle opsjoner og forventet prisstigning, vil være 55 millioner kroner- eks mva.

Tiltakshaver: Ringerike Boligstiftelse

Tilbudsfrist: 15. juni 2022

Totalverdi: 55 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave