Søker entreprenør til infrastrukturprosjekt

 
Søker entreprenør til infrastrukturprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Trondheim kommune inviterer til åpen konkurranse om infrastrukturprosjekt ved Flatåsen Nordre.

Av Bjørn Laberg

Flatåsen Nordre AS skal, som en del av utbyggingsavtalen med Trondheim kommune, etablere adkomstveg, vann- og avløpsanlegg og renovasjonsanlegg for nytt utbyggingsområde ved Flatåsen Nordre. 

I tillegg skal det etableres interne private veger i området, samt anlegg for kabel og fjernvarme. Det skal blant annet etableres ca. 500 meter adkomstveg med fortau, ca. 260 meter offentlig gang- og sykkelveg, ca. 250 meter offentlig turveg, tilknytning til eksisterende offentlig veganlegg, nytt kryss, kabelanlegg, ca. 1050 meter grøfteanlegg for vann og avløp, ca. 500 meter for fjernvarme og ca. 550 meter for renovasjonsanlegg.

Den eksisterende DN 600 vannledningen er i duktilt støpejern og lagt i 1974. Ledningen forsyner Høgåsen HB fra Kolstad PST. Tilstanden på ledningen er ikke tilfredsstillende, med flere ledningsbrudd de siste årene. Slik ledningen ligger i dag vil den også krysse flere områder regulert til boligbebyggelse. Ledningen må derfor saneres og flyttes til område regulert til kjøreveg.

Kontrakten er en utførelsesentreprise, og gjennomføres etter anleggsbidragsmodellen mellom Trondheim kommune og Flatåsen Nordre AS. Trondheim kommune er kontraktspart til entreprenør. 

Tiltakshaver: Trondheim kommune
Tilbudsfrist: 20. desember 2021
Verdi: cirka 18.5 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave