Søker entreprenør til tunnelprosjekt

 
Søker entreprenør til tunnelprosjektBildet: Nygårdstunnelen sett fra Puddefjordsbroen. Foto: Wikipedia
AKTUELLE PROSJEKTER: Statens vegvesen Utbygging inviterer til anbudskonkurranse om tunneloppgradering, RV 555 Damsgård- og Nygårdstunnelen.

Av Bjørn Laberg

I denne konkurransen vil det bli gjennomført en prekvalifisering av entreprenør, før tilbuds-/forhandlingsfasen.

Damsgård-og Nygårdstunnelen ligger i Bergen kommune i Vestland fylke, og det skal nå foretas følgende oppgraderinger:

• Elkraft, Ekom og automasjon
• Sprengning av bergrom og strossing i tunnel 
• Sikringsarbeider, vann- og frostsikring 
• Bygg og betongarbeider
• Overvannshåndtering / VA, grøftearbeider

Fakta Damsgårdtunnelen:

2342/2360 meter lang og ble åpnet i 1993.
Tunnelprofil: 2 x T9,5
Fri høyde 4,5 meter
Bredde: 2 x 3,25 m (kjørefeltbredde)
Max stigning: 1 prosent
Årsdøgntrafikk (ÅDT): 2020: 42 000
Andel tungtrafikk: 9 prosent
Fartsgrense: 80 km/t, 70 og 50 i utgangen mot øst 

Fakta Nygårdstunnelen:

865 meter lang og ble åpnet i 1999.
Tunnelprofil: T9,5
Fri høyde 4,5 meter
Bredde: 2 x 3,25 m (kjørefeltbredde)
Max stigning: 5 prosent
ÅDT: 2020: 100 000
Andel tungtrafikk: 8 prosent
Fartsgrense: 60 km/t

Om anbudet:

Tiltakshaver: Statens Vegvesen
Tilbudskonferanse vil finne sted 14. desember 2021, via Teams pga. Covid19. 
(Frist for påmelding er 8. desember 2021)
Frist for innlevering av første tilbud: 10. mars 2022
Kontraktsignering: april 2022
Prosjektoppstart: Vår/sommer 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave