Søker totalentreprenør til bofelleskap i Tromsø

 
Søker totalentreprenør til bofelleskap i TromsøBildet: Tromsø kommune har i samarbeid med Amundsen arkitekter AS utarbeidet et skisseprosjekt som danner grunnlag for totalentreprenørens videre prosjektering. Illustrasjon: Amundsen arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Tromsø kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise på byggingen av et nytt bofelleskap sentralt på Tromsøya.

Av Bjørn Laberg

Entreprisen gjelder oppføring av fire kommunale leiligheter på adressen Forsøket 5. Bofelleskapet skal være et framtidsrettet bo- og tjenestetilbud til personer med rusavhengighet. Leilighetene skal være tilpasset hard bruk, og er beregnet for beboere med behov for døgnkontinuerlig oppfølging.

Litt om prosjektet:

Bofelleskapet skal bestå av:

• Utleiebolig, 4 leiligheter
• Fellesareal
• Personalfasiliteter
• Utearealer

• Samlet areal for bygget er 324 m2 BTA. Kjeller består av boder, teknisk rom samt garderobe og bad for ansatte, og utgjør 76,3 m2. 

• 1. etasje består av to leiligheter, felles oppholdsrom samt personalbase og utgjør 166,6 m2. 

• 2. etasje utgjør 81,1 m2 og består av to leiligheter. Mellom 1.- og 2. etasje skal det være trapperom og en løfteplatform/heis tilknyttet svalgang i begge etasjene.

• Tomten er eid av Tromsø kommune og har tidligere vært benyttet som parkeringsplass. Det er behov for å legge om vann- og avløpssystem til tomten. Dette må utføres før byggearbeider starter.

• Tromsø kommune har i samarbeid med Amundsen arkitekter AS utarbeidet et skisseprosjekt som danner grunnlag for totalentreprenørens videre prosjektering.

• Prosjektet skal utformes slik at det blir hjemlig både med hensyn til bomiljø, trivsel, atmosfære og aktiviteter. Mange av brukerne har et høyt aktivitetsnivå og det er settes krav til at det brukes robuste materialer og tilpassede løsninger.

• Bofelleskapet skal bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, og virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperspektiv gjennom å gi rusmisbrukere en fast boplass.

FAKTA:

Tiltakshaver: Tromsø kommune

Arkitekt forprosjekt: Amundsen arkitekter AS

Tilbudsfrist: 24. februar 2023

Verdi: ca. 20 millioner kroner

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave