Søker totalentreprenør til bygging av togparkering

 
Søker totalentreprenør til bygging av togparkeringBildet: De nye sporene planlegges mellom Dovrebanen og dagens E6. Her sett fra nord mot syd. (Illustrasjon: Bane NOR)
AKTUELLE PROSJEKTER: Bane NOR utlyser totalentreprise på prosjektering og bygging av hensettingsplasser med plass til 16 togsett på Hove, nord for Lillehammer.

Av Bjørn Laberg

Totalentreprenør skal prosjektere og bygge 16 hensettingsplasser med spenningssatt kontaktledning fordelt på 8 spor. Det skal etableres tilkobling til Dovrebanen i både sør og nord, dette inkluderer uttrekkspor i sør. Avgreining til Hove driftsbase og tømmerterminal beholdes, men tilpasses til nytt anlegg. 

Totalentreprisen inkluderer både underbygning og jernbanetekniske fag. Som del av arbeidsomfanget skal det skiftes kontaktledning mellom Hove og Fåberg. Det skal også bygges et nytt teknisk bygg. Anlegget skal legge til rette for lett vedlikehold av togsettene med funksjoner som innvendig vask, vannpåfylling og toalettømming. Anlegget skal også ha servicefunksjoner for togpersonell.  

Litt fra oppdragsbeskrivelsen:

• For å kunne håndtere veksten i etterspørsel på Intercitytogene er det behov for økt hensettingskapasitet på pendelendepunktet Lillehammer (Hove driftsbanegård). Behovet er utløst for å håndtere kapasitetsøkning til Hamar i første omgang, men vil også bidra til mulighet for innsatstog fra Lillehammer i rushtid og løse behovet for økt kapasitet til Lillehammer ved videre utbygging nord for Hamar.

• Prosjektet skal bygge 16 hensettingsplasser under spenningssatt kontaktledning fordelt på 8 spor. Det skal etableres tilkobling til Dovrebanen i både sør og nord, dette inkluderer uttrekkspor i sør. Avgreining til Hove driftsbase og tømmerterminal beholdes, men tilpasses til nytt anlegg. 

• Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres, og «assessment type» skal være «Construction». Totalentreprenøren skal være ansvarlig for BREEAM-sertifiseringen, og skal ha godkjent assessor tilknyttet prosjektet, samt nødvendig kompetanse og kapasitet for å gjennomføre sertifiseringen av prosjektet. Nivå på sertifiseringen skal være minimum på nivå «Good», men det skal tilstrebes høyest mulig sertifiseringsgrad. 

• Dekkmannbygget skal rives da det er plassert i dagens planlagte hensettingsområde. Det skal prises opsjon på at Dekkmann kan opprettholde driften inn i noe av anleggsperioden. Totalentreprenør kan selv velge å flytte bygget, selge det og få det flyttet, eller sanere dette.

• Totalentreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse av alt nødvendig prosjekterings- og arbeidsunderlag for å gjennomføre prosjektet, samt for alle offentlige søknader og tillatelser som må foreligge. Unntatt signalprosjektering for midlertidig anlegg som leveres av Bane NOR.

• Totalentreprenøren bygger midlertidige rigger, og der det opprettes midlertidige tilkoblinger for vann, avløp og strøm, skal totalentreprenøren etter ferdigstillelse av oppdraget tilbakestille anlegget slik det var før anleggsstart.

• Totalentreprenør må sikre at aktivitet ivaretar de forutsetninger som er tilknyttet sikringssone for drikkevann. 

• Totalentreprenøren skal medta alle kostnader knyttet til påvisning, avdekking og all håndtering av eksisterende kabler i grunnen. Det må langs hele strekningen påregnes utstrakt forsiktig graving og håndgraving inntil eksisterende infrastruktur (eksempelvis kabler, alle typer rør, eksisterende føringsveier)

• Sikringsanlegg av type Thales ESTW L90 5, skal prosjekteres, bygges og settes i drift av Thales. Totalentreprenørens skal koordinere og innlemme Thales sin fremdriftsplan i totalentreprenørens fremdriftsplan.

Tiltakshaver: Bane NOR

Tilbudsfrist: 6. februar 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave