Søker totalentreprenør til infrastrukturprosjekt

 
Søker totalentreprenør til infrastrukturprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Ullensaker kommune søker totalentreprenør for prosjektering og bygging av en ny kommunal omkjøringsveg. I tillegg skal det bygges et VA-anlegg med trykkøkningsstasjon, samt grønnstruktur.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet omfatter ny kommunal omkjøringsveg mellom E6/Fv. 454 og Fv. 174 Algarheimsvegen, uten å gå gjennom Jessheim sentrum («Ole Korslunds veg»). Ole Korslunds veg vil bli påkoblet eksisterende fylkesvegsystem ved rundkjøring i sørvest, som har tilførselsveger til E6 og Trondheimsvegen. I øst blir Ole Korslunds veg påkoblet dagens kryss med Fv. 174/Algarheimsvegen.

Komplett anlegg

Vegen er nødvendig som tilkomst til de nye boligområdene innenfor kommunedelplanens utbyggingsområder. Omkjøringsvegen har vært i kommunens planer fra 1990-
tallet, som et grep for å øke vegkapasiteten i Jessheimområdet. Tanken er at denne vegen skal avlaste Algarheimsvegen (fv.174 og fv.178) gjennom Jessheim sentrum for gjennomgangstrafikk. Totalentreprenøren skal levere komplett anlegg med veier, fortau, gang-, og sykkelveier, turstier, støyskjerming, voller, VA-anlegg, støttemurer, kulverter og bru, hvor det er lagt vekt på funksjon og kvalitet i arbeidet og valg av materialer. 

Fire målekummer

I området Algarheimsvegen er grunnvannsspeilet registrert tett under overflaten, delvis i dagen. Det skal derfor etableres fire målekummer innenfor anleggsområdet, slik at grunnvannstanden kan kontrolleres gjennom hele gjennomføringsfasen. VA-grøfter skal derfor ikke fungere som drensgrøfter. Det skal prosjekteres og etableres komplett overvannshåndtering med utgangspunkt i prosjektert underlag fra COWI, Norconsult, og Asplan Viak.

Det skal etableres grusete turveger og skiløypetrase med en total trasebredde på ca. 12-15 meter, fra B8 i sør, frem til skibrua med kryssing over ny omkjøringsvei i sørøst til Allergodt ungdomsskole. Lysløypa skal ha LED-belysning, og kobles sammen med dagens lysløype i sør og øst for omkjøringsvegen.
Ullensaker tar et forbehold om at konkurransen vil bli avlyst dersom prosjektet ikke oppnår tilstrekkelige økonomiske bevilgninger eller nødvendige politiske godkjenninger.

Tiltakshaver: Ullensaker kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Tilbudsfrist: 11. november 2021
Igangsettelse anleggsområde: 1. april 2022
Ferdigstillelse: 1. juni 2024

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår