Søker totalentreprenør til solcelleprosjekt

 
Søker totalentreprenør til solcelleprosjektIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Porsgrunn kommune søker totalentreprenør til bygging av solcelleanlegg ved Vestsiden sykehjem.

Av Bjørn Laberg

Porsgrunn kommune planlegger å utnytte lokale fornybare energiressurser i form av solenergi plassert på Vestsiden sykehjem. Målet med installasjon av solceller skal bidra til mer energieffektiv drift, samt å understreke de høye miljøambisjonene kommune har.

Litt fra kravspesifikasjonen:

Takflatene er tekket med vanlig takpapp og det skal legges et beskyttelseslag mellom festeanordning og takpapp. Solcelleanlegget skal monteres uten penetrering av taket, men ved bruk av ballast.

Solcelleinstallasjonen skal monteres øst-vest på tak. Solcelle-anleggets ytelse skal være 200 kWp. Bygget har 400 V (TN) el-anlegg. Tilgjengelig/egnet areal for solcelleinstallasjonen er p.t. ukjent. Brutto takflate er cirka 2400 m2. Arealet gir muligheter for flere avgrensede områder for strømproduksjon fra solceller.

Strømproduksjonen fra anlegget skal beskrives ved spesifikk ytelse kWh/kWp (Kilowatt-time per kilowatt peak per år), ytelsesraten (%) og årlig produksjon i kWh/år, med månedsoppløsning. Alle registrerte data skal overføres til SD-anlegget. Som et minimum skal produksjonsdata og status for feilmeldinger fra hver enkelt vekselretter overføres.

Anlegget skal vise et overvåkingssystem med kontinuerlig logging av produksjonsdata og mulighet for uthenting av data fra anlegget i sanntid. Overvåkingen skal som et minimum omfatte data fra hver enkelt streng. Det skal logges for systemstatus og energiproduksjon. Overvåkingssystemet skal gi feilmeldinger via e-post eller SMS dersom deler av anlegget ikke fungerer som det skal.

Når relevante data er korrekt mottatt og lest i SD anlegget, samt eventuelt vises på skjermen, er kravet til dataoverføring tilfredsstilt. SD-anlegget er Trend utstyrt med BACnet – TCPIP kommunikasjonsporter. Som opsjon skal leveransen gi pris på værstasjon. Værstasjonen skal som et minimum registrere solinnstråling, modultemperatur, omgivelsestemperatur og vindhastighet.

Serviceavtale som opsjon

Som opsjon prissettes en serviceavtale for 10 år. Serviceavtalen skal minimum inneholde:

• Kontroll av solcellenes mekaniske feste.

• Kontroll av ledning og stikkforbindelser ved inverter og ved anlegg på tak.

• Kontroll av produksjonsytelse, utskiftning av defekte solcellepaneler.

• Visuell kontroll av solcellepaneler og utskiftning av disse ved konstatering av defekt.

• Kontroll av installasjon for tavler og føringsveier.

• Kontroll av inverter samt rengjøring av inverterkabinetter. (Min. 1 gang årlig.)

• Spenningstest av inverter, V. DC på alle innganger, anført i skjema. (Min. 1 gang årlig.)

• Spenningstest av inverter, V. AC på alle utganger, anført i skjema. (Min. 1 gang årlig.)

• Årlig produksjon for hele anlegget, samlet og for hver inverter, anført i skjema.

• Etter 3 år og igjen etter 5 år gjennomføres termografering for kontroll av bl.a. hotspots.

Tiltakshaver: Porsgrunn kommune
Tilbudsfrist: 22. august 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave