Stål og betong vs massivtre

 
Stål og betong vs massivtreIllustrasjonsbilde: Getty Images
KRONIKK: Er virkelig yrkesbygg i massivtre bedre miljømessig enn stål/betongbygg? Dersom vi ser på kostnaden så er det i mange tilfeller dyrere å bygge i massivtre.

Av Kjetil Myhre,
daglig leder Norsk Stålforbund

Dette kommer blant annet klart frem i en rapport (1) som Rambøll utførte for Statsbygg tilbake i 2012. Dette er noen år tilbake i tid, men har prisforskjellen endret seg siden den gang? Dette har vi undersøkt, og vi fant ut at det har den ikke, heller tvert imot. For å illustrere dette var det i fjor en matbutikk som ble oppført i massivtre og som kostet 28,5 millioner kroner. Det ble gitt pristilbud på samme prosjekt, men i stål, på 20 millioner kroner. Dette er en prisforskjell på hele 43 %.

Klimakompensering

Hvorfor er pris så viktig, når vi hører at tre er et bra materiale for miljøet som binder CO2? Jo, det er viktig fordi penger = utslipp. For prisdifferansen kunne man kjøpt klimakvoter, så mange klimakvoter at bygg av stål hadde blitt mer miljøvennlig enn et trebygg. Dette fordi det koster kun 65 øre per kg stål (2) å klimakompensere et stålprodukt. Dette utgjør kun 3 % av kostnaden for stålbygget. Ved å klimakompensere med prisforskjellen på 8,5 millioner, ville stålbygget ha blitt 40 % mer miljøvennlig enn et bygg i massivtre.

Hvorfor velge dyrt tre?

Men hvorfor bygger man bygg i massivtre når det er dyrere? Det kan være mange forklaringer på dette. En forklaring kan være at arkitekter, ingeniører og beslutningstakere ikke vurderer andre alternativer, ettersom de er forutinntatt om at tre er mer miljøvennlig enn andre materialer, eller at de ikke får tid eller penger til å utrede andre løsninger. En annen forklaring er at byggherren ønsker seg et godt miljøomdømme, og betaler derfor det det koster, selv om det er dyrere. Men det er også prosjekter, som får økonomisk støtte fra staten, dersom man bygger i tre.

Statlig trestøtte

Treindustrien får i dag omfattende pengestøtte fra Innovasjon Norge. Ovenfor offentlige myndigheter bør man ha samme muligheter og behandles likt, men i dagens konkurransesituasjon fremmes treindustrien av Innovasjon Norge. Det utbetales store beløp over offentlige budsjetter for å bygge i tre. Innovasjon Norges trebaserte innovasjonsprogram er bare et av flere programmer, som direkte eller indirekte subsidierer byggeprosjekter når de gjennomføres i tre. Investeringsstøtten til bygg i landbruket er ett eksempel. Det er mye som tyder på at denne støtten er svært omfattende. Frem til 2020 kan det ha vært snakk om ca. 400 millioner kroner per år, og at dette investeringstilskuddet kan øke til det dobbelte i løpet av 2020.  

Er det lov?

Det finnes ikke noe tilsvarende «stålbasert innovasjonsprogram». Det finnes heller ikke noe «betongbasert innovasjonsprogram». Heller ikke noen andre materialspesifikke programmer, som støtter innovasjon og utvikling av klimasmarte produkter, fra norsk byggevareindustri. Hva er hovedgrunnen til å fremme trespesifikke programmer, og er det lov?

(1) Analyse av bruk av tre i dagens offentlige bygg i Norge, Rambøll desember 2012
(2) Grønt Stål - no. grontstal.se

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave