Statsbygg inngår avtaler om droneinspeksjon

 
Statsbygg inngår avtaler om droneinspeksjonBildet: Drone ved operaen. Foto: Statsbygg
Statsbygg skal ta i bruk droner for å finne skader og mangler på statens tak og fasader. Nå har Statsbygg inngått fem rammeavtaler for bygningsinspeksjon med drone.

Rammeavtalene omfatter forskjellige geografiske områder. Aersea AS i Kristiansand vant kontrakten for Oslo-området, mens Norwegian Insurance Management AS i Lier vant kontraktene for Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Den totale maksimalverdien for alle områdene er 54,5 millioner kroner i løpet av en fireårs periode.

Rammeavtalene gjelder bygningsinspeksjon av tak og fasade ved bruk av droner, og utarbeidelse av rapport over nødvendige utbedringstiltak.

Smart, sikkert og rimelig

- Inspeksjon med droner er ledd i Statsbyggs satsing på digitalisering og effektivisering av eiendomsdriften. Dette initiativet alene vil sikre at Statsbygg tar ut betydelige besparelser i driften av eiendom, sier Anett Andreassen som er direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg, i en pressemelding.

Anskaffelsen er en del av prosjektet SmartDrift. Tildelingskriteriene i konkurransen var pris, kompetanse og erfaring på tilbudt personell og løsningsforslag. I løsningsforslaget ble det blant annet lagt vekt på at løsningene var forenlige med Statsbyggs fremtidige mål om automatisering og bruk av kunstig intelligens som bildegjenkjenning. Droneinspeksjon bidrar til en bedre arbeidshverdag for medarbeidere, kunder og brukere. Det reduserer blant annet støy og skader på eiendom som følge av manuell inspeksjon. Bruk av droner vil også reduserer risikoen for personskader ved arbeid i høyden.

Droneinspeksjonene skal benyttes til de årlige inspeksjonsrunder som er en lovpålagte driftsoppgaver på Statsbyggs eiendommer. Inspeksjonene med droner krever mindre organisering og tidsbruk enn en tradisjonell inspeksjon hvor det settes opp stilas og annen sikring. Statsbygg kan også dokumentere tilsynet med bildene man sitter igjen med etter en droneinspeksjon. Dette åpner for enklere ettersyn og etterkontroll med tilgang til historisk inspeksjonsdata, som bilder og opplistede utbedringstiltak.

Godt dokumenterte tak og fasader

Med droneteknologi kan Statsbygg samle data om et tak, et objekt eller en fasade flere ganger over tid, og avdekke endringer i sprekkdannelser og skader basert utelukkende på sammenligning av data. En drone med termokamera kan også måle temperaturforskjeller, som blant annet kan identifisere varmetap, fuktutvikling og trykkforskjeller. Mulighetene er mange, og gevinstpotensialet er stort.

På sikt er ambisjonen at inspeksjonene skal foregå med autonome droner som anvender maskinlæring, kunstig intelligens og bildegjenkjenningsteknologi. Droneinspeksjoner har stort potensial for å utnytte denne type teknologi i fremtiden. I prosessen med å inngå rammeavtaler har Statsbygg derfor lagt vekt på at leverandørene skal tilrettelegge for fremtidig bruk av maskinlæring, ved å samle inn data som oppfyller gitte tekniske krav og senere kan trene opp maskinlæringsmoduler.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave