Sterk vekst og fulle ordrebøker hos Satema

 
Sterk vekst og fulle ordrebøker hos SatemaBildet: Fra Satema sin fabrikk på Moelv, hvor Jo Granvold er i gang med å koble en elektrotavle. Foto: Trond Schieldrop
BEDRIFTSPROFILEN: - Vi er en komplett leverandør av tavler, aggregater og byggestrømsentraler til regulering og fordeling av strøm til norsk næringsliv og forbrukere. Markedet er i sterk vekst og ordrebøkene er nå fulle på Moelv-fabrikken, sier fabrikksjef og produksjonsansvarlig i Satema AS, Atle Simensen, til Byggfakta.

Av Trond Schieldrop

Satema gruppen ble etablert i 1963, utvikler og produserer tavler, aggregater og byggestrømsentraler. Selskapet har blitt en betydelig aktør i bygge- og anleggsbransjen. Hovedkontoret med administrasjon, service, salg, markedsføring og lager er i Oslo, mens produksjonen foregår på Moelv med 70 ansatte. I gruppen inngår også Satema AB i Sverige som selger provisoriske strømanlegg i det svenske og finske markedet. Satema Baltic i Latvia driver med produksjon av byggestrømmateriell mens Skaaret AS på Stange i Hedmark (heleid av Satema) produserer elektrotavler. Selskapet omsetter for ca. 60 millioner kroner. Til sammen har gruppen 120 ansatte og omsatte i fjor for ca. 400 millioner kroner. 

Bildet: Prayun Ekraksa betjener en av kantpressene. Foto: Trond Schieldrop

Mangfoldig elektroprodusent

– Vi utvikler, produserer og leverer aluminiumsskap, tavleanlegg, kabelføringsmateriell, mobile- og stasjonære aggregater samt mekaniske spesialprodukter. Vi har høy kunnskap og kompetanse og er en mangfoldig elektroprodusent innenfor vårt nisjeområde. Vår tverrfaglighet innenfor elektro og mekanisk produksjon, gjør oss i stand til å levere innovative og skreddersydde produktløsninger. Vi drar veksler på hverandre og skaper en felles kompetansebase slik at vi kan tilby våre kunder riktige produkter. I mange år var vi en privateid bedrift. Satema og Elbjørn eies i dag av svenske United Power, som har en målsetning om å oppnå en milliard i omsetning i løpet av relativt kort tid. Svenske Connecting Capital som eier United Power er opptatt av av lokal forankring og produksjon. Våre svenske eiere er opptatt av ytterligere vekst i det nordiske markedet. Med frisk kapital kan vi utvide virksomheten i de andre nordiske land. Våre eiere ser på Moelv-produktene som viktig for å realisere vekstambisjonene. Vi har i mange år hatt trygge og sikre arbeidsplasser. Nå posisjonerer vi oss for ytterligere vekst, sier Simensen.

Deltar på Eliaden

Satema kommer til å delta på Eliaden 2022. 
– På vår stand vil vi vise frem produkter tilpasset dagens krav til byggestrømskap, lysmaster, aluminiumskap og aggregater. Nåværende og nye kunder får her innblikk i vårt produktmangfold. Det er en meget viktig arena for oss ovenfor eksisterende og nye kunder. I år vil vi også lage en brosjyre primært for skoleungdom som besøker Eliaden siste messedag. Vi vil fortelle dem hvilke jobber vi kan tilby dem når de har fullført utdanningsløpet på videregående. Med våre vekstambisjoner må vi ha riktig fagkompetanse for å bekle nøkkelstillinger, mener han.
- Produksjonen av aggregater, byggestrømsentraler og tavler har økt kraftig etter at alle koronarestriksjonene opphørte. Korona nedstengningen har preget vår virksomhet med råvaremangel og økte priser på sluttprodukter. Etterspørselen etter strømenheter vokser og skyldes primært elektrifiseringen av samfunnet med flere elbiler, ladestasjoner, solcelleanlegg og elektriske gravemaskiner. Flere og flere entreprenører krever jo at bygg går bort fra tradisjonelle fossilløsninger, og konverterer til elektrisk drevet materiell, sier Simensen. 

– Hvor lang tid tar det fra dere får en ideskisse fra kunde til produktet er ferdig montert?

– Det avhenger av kompleksitet og størrelsen på produktet, men normalt snakker vi om en produksjonstid på 3-8 uker. Vi påtar oss også hasteoppdrag, understreker Simensen. 

Bildet: - Markedet er i sterk vekst og ordrebøkene er nå fulle på Moelven-fabrikken, smiler produksjonsansvarlig i Satema AS, Atle Simensen. Foto: Trond Schieldrop

 

Provisoriske anlegg 

Midlertidig strømforsyning er et stort produktområde for Satema. 
– Siden 1982 har vi serieprodusert sentraler og anleggskiosker for strømfordeling på bygg- og anleggsplasser, samt tunneldrift. Disse produktene produseres ved vårt fabrikkanlegg på Moelv, der vi har opparbeidet solid erfaring og spisskompetanse i bygging av aluminiumsprodukter. Utstyret inngår som standard hos ledende entreprenører og utleiefirmaer. Det er et bevis på at vi har riktig kvalitet og at produktene holder mål under krevende nordiske klimaforhold. Vi tilbyr et komplett utvalg av elektromateriell som er med på å forenkle hverdagen for entreprenører på byggeplassen. Vi tilbyr også et bredt spekter av klimaprodukter innen varme, avfukting og ventilasjon, sier Simensen.   
Satema er store på produksjon av elektrotavler, hoved- og fordelingstavler og apparatskap. Avdelingen har i alle år vært viktig for vår utvikling. 
– Kunnskapen vi har opparbeidet oss på dette området, har vært utslagsgivende for mange av dagens aktiviteter og nye og innovative løsninger. Vi er en av landets ledende produsenter av elektrotavler og koblingsskap, sier Simensen. 

Kabelføringsmateriell og gulvbokser

- Vi tilbyr også et bredt spekter av kabelføringsmateriell og gulvbokser. Våre produkter er fleksible og enkle å montere med standard og kundespesifisert utførelse, bestykning og farge. Vi har mer enn 30 års erfaring på nødstrømsaggregater og reservekraftløsninger. Vi er leverandør av strømaggregater fra Kohler-SDMO som er markedsledende på dette fagfeltet. Aggregatene dekker området 1kVA til 4000kVA, både mobile strømaggregater, stasjonære aggregater i standardutførelse og skreddersydd etter kunden sine ønsker, inklusive komplette turn-key installasjoner for nødstrøm. Våre aggregater benyttes i oppdrettsnæringen i tillegg til store leveranser av nødstrømaggregater til sykehus og kommuner. De siste årene har kommuner kjøpt beredskapsaggregat til eldresentre, legekontor, pumpestasjoner og andre samfunnskritiske steder i tilfelle ekstremvær eller strømbortfall, sier han.

Bildet: Magnhild Høie sørger for innkommende vareflyt. Foto: Trond Schieldrop

Mekanisk spesialproduksjon

– I 1967 ble mekanisk avdeling etablert og er selve hjertet i vår produksjon der vi konstruerer og bygger alt som kompletteres med elektrisk montering i fabrikken. Produktspekteret er bredt og dekker kapslinger og skap til byggestrømsentraler og anleggskiosker, samt aggregathus til dieselaggregater og andre produkter der aluminium er råvaren. Vi jobber tett med kundene der vi tilpasser produktene etter ønsker og behov. Vi bygger tavler til næringsbygg, sykehus og borettslag mens eneboligmarkedet betjenes av lokale installatører. 
Det er installatøren som oftest er våre kunder. Forhåpentligvis vil det bli bygd nytt sykehus på Moelv som skal betjene befolkningen i Innlandet. Blir sykehuset en realitet vil det kanskje dryppe noen oppdrag på oss. Vi kan jo levere det meste av strøm i løpet av byggeperioden. Alt fra byggestrøm, ventilasjon, varme, tavler, UPS. 

Kort beslutningsprosess 

– Det er viktig å ha nærhet til markedet med korte beslutningsprosesser fra vi mottar ideutkast til produktet ferdigstilles. Produktet designes mekanisk til det er ferdig montert og elektrisk koblet. For oss er det en fordel å ha ansvaret for design-, utvikling- og produksjonsfasen i eget hus. På byggestrøm er nærheten til kundene avgjørende fordi vi er både rådgiver og leverandør. Vi har god kompetanse og lang erfaring i utvikling av produkter for elektromarkedet, sier Simensen. 

– Hvordan har økte råvarepriser påvirket driften?

– Økningen skjedde gradvis da samfunnet ble koronanedstengt. Vi måtte ta grep for å sikre oss tilgang på nok råvarer. Krigen i Ukraina har ytterligere forverret råvaretilgangen. Til syvende og sist er det våre sluttkunder som må betale for økte priser på sluttproduktet. Vi har kommet inn i en vond sirkel med økte strøm-, bensin-, diesel- og matvarepriser som kan påvirke kjøpekraften til sluttkunder, sier Simensen. 

Tomt for fagarbeidere

– Markedet er mer eller mindre tomt for fagarbeidere, noe som påvirker alle bedrifter i Innlandet. Det er hard kamp om å få tak i de best kvalifiserte medarbeidere. Vi er på utkikk etter elektrikere, tavlemontører og medarbeidere med høyspentsertifikat. Fremtiden for Satema ser lys ut, men den største utfordringen er som nevnt å få tak i nok fagfolk. Markedet er stort, men vi må påvirke lokale og sentrale myndigheter til å utdanne nok fagfolk til å bekle våre jobber. Allerede på ungdomsskole og videregående må vi fortelle elever hvilke jobbmuligheter de har som tavlebyggere og elektromedarbeidere. Vi har i dag to lærlinger i fabrikken. Skal vi få tak i flere fagfolk må vi ta inn flere lærlinger, sier Simensen. 
Han kan fortelle at de fleste har fått tilbud om fast jobb etter at de har tatt fagbrevet. 
– Andre har valgt å videreutdanne seg som saksbehandlere og ingeniører på fagskoler og som har fått fast jobb etterpå. Satema er lærebedrift godkjent av Fylkeskommunen, dette resulterer i at vi utdanner folk med fagbrev, sier han.

Konkurransefordel

Satema er en stor leverandør til bygg- og anleggsbransjen, offentlige og private virksomheter, entreprenører, e-verk, forsvaret, hjelpeorganisasjoner og utleiefirmaer. 
– Vi har bl.a. levert utstyr til en rekke store prosjekter der vi leverte anleggs- og trafokiosker, fordelingssentraler, spesialbygde sentraler, skjøtekabelsett, lyskastere, varmevifter, diverse el. materiell, sier Simensen avslutningsvis.

Bildet: Satema sin produksjon foregår på Moelv, med 70 ansatte. Foto: Satema

Referanseprosjekter:

• Skanska Norge AS, Prosjekt Nordøyveien
• AF Gruppen Norge AS, Prosjekt E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst
• Veidekke ASA, Prosjekt E6 Arnkvern – Moelv
• NCC Norge AS, Prosjekt Eysturotunnelen Færøyene 
• NCC Norge AS, Prosjekt Sandoyartunnelen Færøyene 

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave