Store bygg- og anleggsplaner neste år

 
Store bygg- og anleggsplaner neste årIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: I Byggfakta sin prosjektdatabase ligger det inne 9382 prosjekter per 12. november 2021, som er planlagt igangsatt i 2022.

Av Pål Engeseth

Arealet som er registrert utgjør 6 637 437 kvadratmeter og samlet verdi på igangsettelsene er anslått til i totalkostnad svimlende 1 415 milliarder kroner. Som tidligere beskrevet har vi erfaring med at mange prosjekter kommer til å bli skjøvet i tid. Dette forventer vi også kommer til å skje i 2022. Det at prosjekter blir skjøvet i tid, kan henge sammen med en rekke faktorer som at prosessene er forsinket, mangler nødvendig finansiering, usikkerhet i markedet, nye plan- og reguleringsprosesser, for å nevne noe.

De største prosjektene 2022

De største prosjektene som er planlagt igangsatt i 2022 er alle enorme prosjekter. Vi har i tabellen valgt å liste opp de ti største planlagte prosjektene. Totalt har vi registrert at det er planlagt 213 prosjekter med en verdi på 1 milliard kroner eller mer. Som tabellen viser er nybygg av produksjonsfabrikk for lithiumbatteri, Freyr batterifabrikk i Mo i Rana, det største enkeltprosjektet som er planlagt igangsatt neste år. Prosjektet er planlagt bygget over tre år og har en totalkostnad på nærmere 40 milliarder kroner.

Geografi

Det er Viken som har størst prosjektverdi på byggeprosjektene som er planlagt igangsatt i 2022. Fylket har alene planer for mer enn 25 prosent av aktiviteten på landsbasis og har totalt 1613 prosjekter i sitt område, til en verdi på over 225 milliarder kroner. Avhengig om vi rangerer på antall prosjekter eller verdi, vil rekkefølgen variere. Vi har satt opp verdiene for begge i tabellen under. Rangeringen vi har gjort er basert på andelen av totalverdien på prosjektene det enkelte fylke har i oversikten.

Kategorier

Innen vei, vann og avløp er det mange store investeringer som kommer neste år. Totalt er det beregnet at 20,8 prosent av investeringene kommer innen dette segmentet. Vi vet imidlertid at planleggingstiden på denne type prosjekter er lenger enn innen andre segmenter, og erfaringsmessig kommer det til å bli igangsatt flere prosjekter enn det vi vet om i dag. Vi forventer derfor at også andre typer prosjekter kommer til å vokse noe. På den annen side er mange av prosjektene innen disse kategoriene å finne i offentlig sektor. Vanligvis vil disse i større grad bli gjennomført til planlagt tid.

Det er nybygg som er klart den største kategoritypen i prosjektdatabasen, når det gjelder igangsettelser neste år. Andelen nybygg er her beregnet til 70,6 prosent. Planleggingstiden på nybygg er imidlertid lenger enn på de andre kategoriene, noe som gjør at den prosentvise andelen kommer til å gå litt ned. I tillegg ser vi at antallet nybygg med planlagt byggestart i 2022 er større enn tidligere år og at en del nybygg vil skyves på i tid, noe som vil forrykke andelene ytterligere.

Største prosjektaktører i 2022

Det er Bane NOR utbygging som har størst prosjektverdi som skal igangsettes i 2022, med en portefølje på 49 prosjekter til en samlet verdi på over 100 milliarder kroner. Vestland Fylkeskommune er imidlertid utbyggeren som har flest planlagt igangsettelser, med hele 202 prosjekter, til en samlet verdi på 12,3 milliarder kroner.

 

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave