Stort potensial for energieffektivisering

 
Stort potensial for energieffektiviseringIllustrasjonsbilde: Getty Images
Med finanisering fra Klimaetaten har FME ZEN/NTNU laget rapporten "Energianalyse for bygningsmassen i Oslo". Rapporten synliggjør et stort potensial for energieffektivisering og utslippsreduksjoner.

Som innspill til sin oppdaterte klimastrategi ønsket Oslo kommune en forskningsbasert vurdering av potensialet for energisparing og reduksjon av klimagassutslipp fra energibruk i bygningsmassen mot 2040. Bygg som allerede finnes i dag, vil utgjøre en stor andel av bygningsmassen i mange tiår fremover. 

Resultatene i rapporten viser at selv om det samlede gulvarealet i bygningsmassen i Oslo er ventet å øke med 35 prosent i perioden 2009–2040, så er levert energi til bygningsmassen i referansescenarioet stabilt i perioden 2020–2040. Dette på grunn av energieffektivisering gjennom nybygging og rehabilitering, skriver Futurebuilt på sine nettsider.

Det er mulig å redusere energibruken i eksisterende bygg gjennom rehabilitering og energioppgradering. Nybygg bygget i fremtiden vil være langt mer energieffektive enn gjennomsnittlig eksisterende bygningsmasse. Men om disse bygges etter dagens krav, som passivhus eller nullutslippsbygg, har betydning for det samlede framtidige energibehovet. 

Valg av utslippsintensitet har stor betydning for utslippenes størrelse og utvikling sammenliknet med referanseåret 2009. Resultatene viser imidlertid at det uavhengig av beregningsmetode er et stort potensial for energieffektivisering og utslippsreduksjoner. I det ambisiøse scenarioet er både total levert energi og klimagassutslipp fra energibruk i 2040 omtrent 20 prosent lavere enn i referansescenarioet, heter det i rapporten.

Les hele rapporten her

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave