Stortingspolitiker - du er oppe til eksamen!

 
Stortingspolitiker - du er oppe til eksamen!Illustrasjonsbilde. Foto: Stortinget.no
KRONIKK: Skoler, kommunale boliger og institusjoner skal bygges. Bygg- og idrettsanlegget må vedlikeholdes. Kommuner og byggenæringen må sammen hjelpe Norge med å holde hjulene i gang, og samtidig løse oppgaver for samfunnet. Fremfor alt trengs tiltak som stimulerer etterspørselen – nå!

Av Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien

Mange kommuner tar ansvar og forserer vedlikeholdsplaner og igangsetter investeringer som allerede ligger i planene. Andre kommuner stopper nå planlagte investeringer og vedlikehold. Dette medfører tap av arbeidsplasser i en tid hvor arbeidsledigheten allerede er over 10 % og i noen kommuner over 20 %.

I krisepakkene vedtatt i Stortinget pr. nå er det ikke kommet tiltak som gir etterspørsel i byggenæringen for å sikre sysselsetting og aktivitet fremover. Rammebetingelsene for kommuneøkonomien er heller ikke avklart i krisen. Vedvarende usikkerhet knekker i seg selv markedet.

Ved å vente på revidert nasjonalbudsjett som vedtas av Stortinget i juni, vil virkningen av eventuelle tiltak først gi effekt tidligst til høsten. Da har byggenæringen tapt den viktigste tiden i markedet i 2020 og markedet i 2021 ser mildest talt dystert ut.

Kommunalpolitiske møter som vedtar reguleringer, byggesaker og investeringer (økonomiske bevilgninger) har sine møter i april som grunnlag for andregangsbehandling i kommunestyrer i juni. Det som ikke sikres i disse møtene, vil først behandles til høsten. Krav til offentlige prosesser før iverksetting av tiltak vil dermed medføre en lang tidshorisont før byggenæringen ser effekt av tiltakene man ber om.

Kommunene må kompenseres nå for inntektsbortfall slik at planlagte investeringer gjennomføres og planer kan fremskyndes. Hvis ikke, vil kommuner stoppe vedlikehold og investeringer som ligger i planene for å håndtere en usikker kommuneøkonomi. Dernest vil usikkerheten i offentlig sektor forsterke usikkerheten i privatmarkedet som står for bygging av nye boliger. En vond spiral!

Det er Stortingsvalg i 2021. Norge trenger nå fremfor alt stortingspolitikere som lytter til velgerne: Arbeidstakere, kommunepolitikere og næringsliv. Eksamen er avlyst for 10. klasse og for elever som skal ha muntlig eksamen på videregående skole. For stortingspolitikerne er eksamen nå, det må handles øyeblikkelig. Etterspørselen i byggenæringen må trygges umiddelbart.

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave