- Strømselskapene driver urent spill

 
- Strømselskapene driver urent spillBildet: Forbrukerrådet foretok nylig en undersøkelse som viser at 4 av 10 kunder mener strømleverandørene lurer dem. – I praksis betyr det at 40 prosent mener de driver med urent spill, sier daglig leder Haakon Dyrnes i Klarkraft, Foto: Trond Schieldrop
– Jeg er forbannet på strømselskaper som forleder og lurer strømkunder. Når de lover «gull og grønne skoger» og endrer betingelsene og prisstrukturen etter hvert som tiden går, uten å informere om det, er det lureri, sier daglig leder Haakon Dyrnes i Klarkraft.

Av Trond Schieldrop

Forbrukerrådet foretok nylig en undersøkelse som viser at 4 av 10 kunder mener strømleverandørene lurer dem. 
– I praksis betyr det at 40 prosent mener de driver med urent spill. Dette bør være et varsku for dem, sier Dyrnes, som også selv har følt seg lurt av strømleverandører. 
– Det er hårreisende at de spekulerer i kunders manglende kjennskap til hva de betaler for. Strømselskapene har et veldig dårlig rykte og det er fortjent. Når jeg begynte i Klarkraft var målet å etablere et 100 prosent transparent selskap som sloss for kundenes rettigheter, sier han til Byggfakta.

- Ta kundene på alvor

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo sier at kraftprodusentene og nettselskapene nå må ta kundene mer på alvor og forklare dem på en pedagogisk måte hvorfor strømprisene er så høye som nå. 
– Til nå har de ikke gjort det, og innføringen av den nye effekttariffen har ytterligere komplisert bildet. I en kort tidsperiode blir vi pålagt å betale ekstra mye for bruk av strøm på toppen av alle andre prisøkninger. Dette er med på å skape et mistillitsforhold mellom strømselskap og kjøper. Det vitner om en form for forbrukerforakt. Kundene føler at de blir holdt for narr og ikke tas på alvor. Det er med på ytterligere å forsterke raseriet. Strømbransjen har minst troverdighet sammenliknet med alle bransjer i Norge, sier Strandskog.

Bildet: - Kraftprodusentene og nettselskapene må ta kundene mer på alvor og forklare dem på en pedagogisk måte hvorfor strømprisene er så høye som nå, mener næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo. Foto: Nelfo

Lang fartstid

Haakon Dyrnes har lang fartstid som leder av private norske selskaper. Før han kom til kraftbransjen jobbet han flere år i mobilbransjen. 
– Jeg var blant annet leder for Komplett Mobil. Da selskapet ble solgt i 2019 var min første tanke å etablere et nytt mobilselskap. Men før jeg kom så langt, gikk jeg i tenkeboksen og fant ut at strømselskaper hadde mange likhetstrekk med telekommunikasjonsbransjen på verdikjedeoppbygging. Jeg tok for meg min egen strømregning for å se hva jeg betalte for. Jo lengre jeg gravde meg ned i fakturamaterien, skjønte jeg raskt at jeg ble grådig lurt som strømkunde. Strømselskapene kommer med prangende tilbud men etter hvert som tida går skrur de opp prisene. Jeg ble forbannet og mente det burde være plass for en redelig og transparent strømaktør. For å klare å nå dette målet, måtte vi bygge opp en heldigital verdikjede som gjorde prosessene mere effektive og langt billigere for strømforbrukere enn andre aktører klarte å levere. Vi brukte et drøyt år på å bygge opp Klarkraft og knytte til oss riktige underleverandører, sier Dyrnes.
 
Forbannet på selskaper som lurer kunder

Dyrnes kaller seg en forbannet daglig leder. 
– Jeg blir forbannet når strømselskaper legger prisøkninger nederst i sitt nyhetsbrev i små skrift eller på Mine Sider der et fåtall kunder går inn og oppdaterer seg om endringer. Mitt inntrykk er at flesteparten av kundene ikke har kontroll over prisjusteringene. Klarkraft skal være transparente slik at kundene til enhver tid får oversikt over daglige, månedlige og årlige spotpriser og gir dem fakturakontroll. Vi er tydelige på alle påslag og kostnader med f.eks. elsertifikat. Alle transaksjonsdetaljer er tilgjengelige for kundene slik at de til enhver tid kan se oss i kortene. Vi skal ha en åpen dialog med våre kunder via kundeservice og på nett. Hos mange av konkurrentene er fakturering og prising lite oversiktlig og kan føre til et skjevt maktforhold mellom leverandør og kunde. Det er spesielt ille når kundene ikke forstår hva de betaler for, sier Dyrnes. 

Profittjag

På spørsmål om strømleverandørene bevisst legger på prisene for å tjene mest mulig penger, svarer Dyrnes: 
– Jeg vil ikke å skjære alle over en kam, men min oppfatning er at mange kun tenker profitt. Men så er det naturligvis ikke galt å tjene penger, men du må gjøre det på redelig vis. Intensjonen til Klarkraft er å utfordre bransjen. I mange år sloss jeg mot duopolene Telenor og Telia. Strømbransjen er mange hakk verre enn telekommunikasjonsbransjen. Derfor må myndighetene regulere bransjen strengere slik at kundene får den beskyttelsen de fortjener, sier Dyrnes, som har hatt flere møter med myndighetsorganer og fremmet forslag om strengere regulering.  
– Strøm er strøm uansett hvor den kommer fra. At enkelte selskaper har 15 forskjellige strømavtaler, skyldes ene og alene at de bevisst forleder kunden til å betale mer enn de må. De legger på tilleggsprodukter, som forsikringer, trygghetsprodukter, fastpris- og variable avtaler, som gjør strømkundene oppgitt og forbannet. 

Stilltiende praksis

- Det er greit å ta seg betalt, men du må jo forklare hva tilleggsproduktene innebærer for kundene. Gjør du ikke det, er det lureri. Det er vanskelig å gjøre noe med dagens strømpriser, men det er alle påslag som forleder forbrukerne. Her må NVE på banen, regulere og sette tydelige rammer. Dernest må Forbrukertilsynet bli langt mer offensive og gi bøter til aktører som bryter markedsføringsloven. Lite blir gjort og forbrukerne blir den tapende parten. NVE og Forbrukerrådet er langt mindre til stede enn Nkom er i mobilbransjen, sier Dyrnes. 
- Bryter en strømaktør markedsføringsloven, opplever jeg at det får ingen konsekvenser. Etter min mening er energimarkedet på ville veier og jeg føler at det er en stilltiende praksis å lure kundene. I strømbransjen er det rundt 150 aktører som videreselger strøm. Det er fantastisk at de tar så gode marginer uten egen infrastruktur. Alle kjøper strøm til samme pris fra Norpool og videreselger den til sine kunder med skyhøye prispåslag. Det er imponerende hvordan de klarer å tjene så gode penger når alle strømleverandørene i utgangspunktet har de samme betingelsene, mener han.

Under enhver kritikk

- Strømselskapene betaler samme pris hos Norpool før de legger på fordekte priser for sine tjenester. Noen kraftselskaper er mer grådige enn andre. Måten nettselskapene konstruerer tariffen på, er under enhver kritikk, sier Tore Strandskog i Nelfo. 
– Jeg betaler strømregning både en hytte og en fritidseiendom pluss hjemmet mitt. Det gjør at jeg må forholde meg til tre vidt forskjellige tariffsystemer, som krever at jeg må sette meg inn i hvordan hvert enkelt selskap har bygd opp sine tariffer. Det er merkelig at vi ikke har klart å etablere et harmonisert og nasjonalt tariffsystem. Men det er kanskje ikke så rart, så lenge vi snakker om rene monopoler. Som markedsaktører er de pålagt å følge gjeldene lover og regler. Nettselskapene har inngått en samfunnskontrakt med skattebetalerne. Når forbrukere opplever at samfunnskontrakten ikke blir oppfylt, er det mange som stiller spørsmål til nettselskapenes monopolistiske berettigelse. Tar de seg ikke sammen og løser flokene, kan det utløse en større forbrukerforakt, mener Strandskog.

Skviser privatkunder og mindre bedrifter

– Økte strømpriser rammer like mye private forbrukere som små og mellomstore bedrifter?
– Vårt satsingsområde er privatmarkedet, men vi har også små virksomheter som kunder, som har de samme betingelsene som privatkunder. Vår erfaring er at små bedrifter blir like mye forledet som privatpersoner. Som i mobilmarkedet er det de store kundene som får de rimeligste avtalene mens privatkunder, mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende blir skadelidende, sier Dyrnes. 
På spørsmål om energiloven må endres og hvilke konkrete tiltak som må iverksettes, svarer Dyrnes:
– Vi må ha en tydelig energilov som sier hva strømaktørene har lov til å gjøre, slik vi har det i mobilmarkedet med ekom loven. Så langt har det vært fritt frem for aktørene å operere med fordekte priser. Mobilkunder mottar 30 dagers varslingstid på epost. Det skjeve maktforholdet mellom leverandør og kunde må brytes ned slik at kundene får bedre beskyttelse. 

- Må være transparente

– Forbrukermyndighetene har et stort ansvar med å ivareta strømkundenes rettigheter. Kundene må vite hvilke prispåslag og tilleggsprodukter de betaler for, slik at de kan velge dem bort eller beholde dem. På fakturaen fra Klarkraft får kunder oversikt over strømprisen og vårt påslag på 0,8 øre pluss faste avgifter på 35 kroner i måneden. Vi gir også kundene informasjon om hva strømprisen var forrige måned og i dag slik at de vet hva riktig spotpris er i markedet. 
- Klarkraft informerer kundene daglig hva spotprisen er i alle landsdeler de har kunder. Vi er så transparente at kundene kan se oss i kortene til enhver tid. Strømprisen er timebasert. Sammenlikner vi oss med de store strømleverandørene, er vi en liten aktør. Så langt er vi godt fornøyd med markedsresponsen. Vi er to ansatte og har utviklet en digital verdikjede som gjør at vi kan drifte svært effektivt. Komplett Mobil ble i sin tid driftet med fire ansatte, og ble i løpet av 2,5 år den fjerde største mobilaktøren i markedet. Jeg ønsket å overføre dette tankesettet til Klarkraft, ved å gjøre salg av strøm smartere og enklere enn det andre aktører i markedet klarer, sier Dyrnes til slutt.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave