Svenseid Barnehage skal oppgraderes

 
Svenseid Barnehage skal oppgraderesBildet: Bygget er opprinnelig en skole bygget i 1870-årene, senere ombygget/påbygget. Grunnflate er ca. 490m2.
AKTUELLE PROSJEKTER: Nome kommune v / Sweco, søker totalentreprenør til rehabilitering av Svenseid Barnehage. Prosjektet inkluderer nye tekniske anlegg, uteområder og øvrig infrastruktur.

Av Bjørn Laberg

Bygget er opprinnelig en skole bygget i 1870-årene, senere ombygget/påbygget. Grunnflate er ca. 490m2. Skolen fikk et tilbygg i 1980 med en gymsal på 160m2, og er fra 2009 blitt benyttet som barnehage. Tekniske installasjoner er ikke i henhold til dagens standard/krav. Ved endring/renovering anbefales derfor utskifting av tekniske installasjoner. 

En problemfri integrasjon av de tekniske bygningsinstallasjonene vil bli tillagt stor vekt i dette prosjektet. Entreprenøren skal derfor gjennomføre prosjektet i henhold til NS3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner og NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Entreprenør skal derfor i sin prosjektorganisasjon ha en egen ITB-ansvarlig person som ivaretar denne prosessen.

Fra loft og punkt i kjeller er etasjeskiller med opprinnelig konstruksjon fra 1868 og isolert med leire. Det vil være variasjoner i isolasjonsgrad, siden det i løpet av årenes løp er utført endringer i enkelte rom osv. Det forekommer skjevheter og varierende høyder i bygningsmassen. Årsak er her sannsynlig synk i laft og etasjeskiller med liten kapasitet etter dagens krav. Oppretting og forsterking av etasjeskiller bør derfor påregnes.

Det er muggsopp på stubbeloftplatene mot kryprom i gymsal-delen.

Prosjektet omfatter:

• Full bygningsmessig rehabilitering
• Nye rom innvendig, nye løsninger for å tilfredsstille TEK17
• Overbygget parti mot nord
• Grillplass
• Nye utomhusområder

Elektroarbeider som skal utføres:

• Styring av ventilasjonsanlegg opp mot kommunens SD-anlegg
• Ny hovedkabel fra trafo
• Nye hoved- og underfordelinger
• Nytt lysutstyr
• Nytt nødlysanlegg
• Ny styring for lys og varme
• Nytt kursopplegg for teknisk anlegg

VVS-arbeider som skal utføres:

• Installasjon av ventilasjonsaggregat
• Alt nytt sanitærutstyr
• Vannbåren varme

VA-arbeider som skal utføres:

• Nytt vanninntak/avløp

Byggetid er beregnet til 10 måneder. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2023.

Oppdragsgiver: Sweco AS
Tilbudsfrist: 16. september
Verdi: cirka 17 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave