- Teknologiske fremskritt øker konkurranseevnen

 
- Teknologiske fremskritt øker konkurranseevnenBildet: Petter Winzer Falch, teamleder salg, Siemens Financial Services, Norge
KRONIKK: - Utfordringen for byggebransjen kan være å holde tritt med den nyeste teknologien, slik at de kan tilby kundene sine det beste sluttproduktet.

Av Petter Winzer Falch,
teamleder salg, Siemens Financial Services, Norge

Tallene på registrerte igangsettings-tillatelser for bolig har gått opp og ned de siste 10 årene. Året med det laveste tallet i denne statistikken er 2009. En tid som uten tvil bærer preg av den omfattende finanskrisen som startet året før. Fra 2009 ser vi at tallet på igangsettinger fortsetter oppover, men noen år øker mer enn andre. Dersom vi ser på de siste tallene, kan statistikken peke mot en lysere framtid for boligbyggeindustrien.

Fra juni til juli 2019 har det vært en endring på 7,6 % i antall igangsettings-tillatelser til boliger. Endringer fra forrige 12-måneders periode viser en positiv økning på 11,6%. Slike tall er gode nyheter for boligbyggebransjen. Men det betyr også at konkurransen blant bedrifter kan bli hardere. Utfordringen for byggebransjen kan være å holde tritt med den nyeste teknologien, slik at de kan tilby kundene sine det beste sluttproduktet. Det finnes et stort utvalg nye teknologier på markedet. Det kan være alt fra programvare og apper som gjør at mannskap i feltet og på kontoret kan utveksle alt fra prosjektdata i sanntid, til betong som reparerer seg selv

Samtidig er det også stadig viktigere at en bedrift kan oppnå dette samtidig som energiforbruket reduseres og at virksomhetens belastning på miljøet minimeres. Ved å utnytte avanserte og mer miljøvennlige materialer, samt bruke IKT teknologi som for eksempel bygningsinformasjons-modellering (BIM), så kan bedrifter I byggebransjen effektivisere prosessene, skape bedre flyt og redusere sløsing.

Det er viktig at byggebransjen er riktig utrustet for å kunne ta på seg nye prosjekter. For både store og små byggefirmaer betyr dette å kunne investere i det beste maskineriet og den nyeste teknologien, som både forbedrer effektiviteten, produktiviteten, styrker produksjonen, er mer kostnadseffektiv, tidssparende, samt mer miljøvennlig. Slike investeringer kan bety bedre smidighet og gir en trygghet for sluttkunden.

Det er ikke bare utsyr byggefirmaer trenger, men også råvarer. Materialene som brukes i byggebransjen: stål, jern, sement, murstein, stein, betong, glass osv. er dyrt. Bedrifter kan foreta mengdekjøp for å minimere kostnadene og noen ganger blir det betalt kontant for å dra nytte av rabattene. Men dette krever også stor etterspørsel etter virksomhetens kontantstrøm. I tillegg finnes andre svært kapitalintensive investeringer som kjøp av anleggsmaskiner, gravemaskiner, pakkemaskiner, dumpere og lastere for å nevne noen. Eldre modeller av slike maskiner kan også koste mye å vedlikeholde og eldre utsyr kan by på betydelig nedetid og ineffektivitet.

I tillegg kan kjøp av maskiner og utstyr føre til at store mengder verdifull kapital blir bundet opp. Dette bidrar til tilgjengeligheten av mindre arbeidskapital og begrenser byggefirmaenes muligheter for strategisk utvikling, som for eksempel markedsføring og andre salgskampanjer.
I en slik situasjon viser det seg å være nyttig å bruke byggefinansierings-tjenester fra en spesialist finansierer. Ved å bruke smarte finansierings-teknikker som leasing og leie, kan kostnadene for anleggsmaskiner spres over tid med faste månedlige betalinger gjennom den avtalte perioden, i tråd med de nye forventede gevinstene oppnådd gjennom økt produktivitet og effektivitet fra nye maskiner og teknologier.

Finansierings-spesialister kan også gi bransjeaktører muligheten til å oppdatere teknologien i tråd med bransjens vekst, samtidig som de tilbyr forskjellige finansieringsmodeller for å lette andre behov, som installasjon, vedlikehold, service, opplæring og oppgraderinger. På den måten kan disse finansierings-spesialistene tilby en smart, rimelig og effektiv måte å skaffe seg nytt utstyr og teknologi på, samt muligheten til å oppgradere maskiner i tråd med teknologisk utvikling uten å måtte skaffe ekstra kapital. Dette vil også redusere kostnadene på lengre sikt, siden finansieringsselskapet beholder eierskapet og kan videreselge utstyret i et sekundærmarked.

Med god forventet aktivitet i bygg- og anleggssektoren, blir det stadig viktigere at byggefirmaer benytter seg av teknologiske fremskritt for å øke konkurranseevnen og effektivisere driften på en bærekraftig måte. Ny teknologi og pålitelig utstyr er en viktig forutsetning for effektivt og trygt arbeid. På den måten kan investeringer som dette bidra til å gjøre fremtidige boligkjøpere sikre på at byggebedriften som har bygd hjemmet deres, har et bevisst forhold til miljø, teknologiske nyvinninger og dermed også kvalitet. Slik kan byggebedrifter posisjonere seg i en sterkere posisjon for å møte den økende etterspørselen.
 

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave