Tilbyr anleggsentreprise ved Tromsø Lufthavn

 
Tilbyr anleggsentreprise ved Tromsø LufthavnBildet: Tromsø lufthavn Langnes. Foto: Avinor
AKTUELLE PROSJEKTER: Avinor utlyser konkurranse om anleggsentreprise ved Tromsø lufthavn Langnes.

Av Bjørn Laberg

Det skal rives bygg/konstruksjoner, klargjøre tomtearealer, veier skal legges om, eksisterende infrastruktur skal bygges om og klargjøres for fremtidig driftsfase, Avinor-tanker flyttes samt etablering av ny infrastruktur. Alt dette for å forberede en etablering ny avisiningsplattform i senere faser. Arbeidet vil i hovedsak foregå på «Landside», det vil si utenfor sikkerhetsgjerde og security område. 

Noen tiltak vil foregå på «flyside» innenfor flyplassgjerde. Arbeid på flyside krever adgangskort og adgangskontroll. Arbeidet vil foregå med lufthavn i drift og deler av arbeidet nært inntil og delvis på områder som brukes av flyplassdrift, handlingaktører og andre eksterne aktører som er etablert i området. Samt noen av tiltakene vil berøre både kommunale og fylkeskommunale veier.

Det er planlagt følgende entrepriser i samme periode:

➢ K-190470 Anleggsentreprise
➢ K-190471 Maskinentreprise, fuel-anlegg
➢ Byggentrepriser fuel-anlegg og tømmestasjon
➢ Byggentrepriser for oppføring av bygg av eksterne aktører

I samme område, og med grensesnitt til entreprise 190470, vil det utføres arbeider av nettleverandør Arva for infrastruktur og trafo-flytting og av leverandør av fjernvarme (Kvitebjørn Fjernvarme). Entrepriser tilknyttet bygging av nytt terminalbygg vil foregå i deler av tidsrommet for denne entreprisen.

Arbeidet i Fase 1 vil i hovedsak bestå av (tidsperiode april - november 2022):
• Tilrigging
• Riving av konstruksjoner på område for drivstoffanlegg
• Etablering tomt for drivstoffanlegg
• Omlegging av flyplassvegen del 1 og etablering av tomter for handlerbygg
• Omlegging kommunal vannledning
• Etablering og omlegging Internvei Nord
• Flytting Avinor-tanker
• Etablering ny vannledning, OV-ledning og VA-anlegg

Arbeidet i Fase 2 vil i hovedsak bestå av (tidsperiode august 2022 – desember 2023):
• Omlegging av Flyplassvegen del 2
• Etablering og omlegging av Internvei Sør
• Etablering av P-plasser for Avinor Drift
• Opparbeide oppstillingsareal og snuplass for tankbil inntil Skognesveien
• Etablering utslippsledning i sjø

Tiltakshaver: Avinor

Tilbudsfrist: 10 mars 2022

Signering av kontrakt: 5. mai 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave