Tilbyr rammeavtale innen elektro

 
Tilbyr rammeavtale innen elektroIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Aurskog Høland kommune ønsker å inngå rammeavtale på elektrikertjenester, samt prosjektering og rådgivning innen faget.

Av Bjørn Laberg

Leveransen omfatter levering av elektrikerarbeid, tele- og data, sprede nett, rådgivning, industri-elektro og automasjon. Rammeavtalen gjelder utførelse og nødvendige materialer for å utføre tjenesten. I tillegg vil rammeavtalen ta høyde for prosjektering/rådgivning.

Kommunen har en eiendomsmasse på ca. 100 000 kvm, fordelt på: 3 stk. sykehjem, bokollektiver, boliger tilpasset innbyggere med nedsatt funksjonsevne, 8 skoler, 8 kommunale barnehager og 150 utleieboliger. I tillegg har Kommunal Teknisk Drift 3 avløpsrenseanlegg, 2 vannbehandlingsanlegg, 6 høydebasseng, 16 trykkøkningsstasjoner vann og 85 avløpsstasjoner.

Rammeavtalen har en varighet på 2 år, med opsjon for forlengelse av avtalen i 1 år + 1 år. Total varighet for rammeavtalen er 4 år.

Rammeavtalens totale verdi er stipulert til:

Del 1: ca. 800.000 kroner pr. år.

Del 2: ca. 500.000 kroner pr. år

Del 3: ca. 2 millioner kroner pr. år

Aurskog Høland Kommune åpner for mulighet til å levere tilbud på alle tre delkonkurransene eller deltilbud innen følgende fordeling:

- Del 1: Elektrikerarbeid knyttet til kommunale bygg og eiendommer

- Del 2: Tele- og data sprede nett knyttet til kommunale bygg og eiendommer

- Del 3: Industri-elektro og automasjon knyttet til kommunale bygg og eiendommer

(Det må framkomme tydelig i tilbudet hvilken del av konkurransen det svares på)

Litt fra tjenestebeskrivelsen: 

Del 1. Elektrikertjenester

• Generelle elkraftinstallasjoner

• Alarmoverføringer

• Brannsentraler 

• Årskontroll av nød / ledelys. Med tilhørende dokumentasjon pr bygg.

• El kontroll. Med tilhørende dokumentasjon pr bygg. Henviser til:

• FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9

• IK, Internkontrollforskriften § 2,4 og 5

• NEK 400 og 405

• FSE, forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 10.

• Mindre modernisering av automatikk for byggetekniske anlegg.

• Merking av komponenter iht. til dokumentasjon.

• Generell feilsøking

• Utarbeidelse av dokumentasjon og FDV.

• Service og FDV dokumentasjon, dersom kommunen krever det så må utfører legge rapporter og dokumentasjon inn i kommunens FDV system.

Del 2. Tele- og data sprede nett

• Fiberinstallasjoner

• Montering, omlegging og utvidelse av tele-/datasprede-nett iht. dokumentasjon. 

• Merking av komponenter iht. til dokumentasjon.

• Utarbeidelse av dokumentasjon og FDV.

• Service og FDV dokumentasjon, dersom kommunen krever det så må utfører legge rapporter og dokumentasjon inn i kommunens FDV system.

• Revidering og utarbeidelse av tegninger og skjema i forbindelse med dokumentasjon.

• Generell feilsøking

Del 3. Automasjon og industri elektro

• Utvidelser og nyinstallasjoner innen industriell automasjon og elektro

• Oppfølging og vedlikehold og programmering av citect driftsovervåkingsprogram

• Oppfølging og vedlikehold og programmering av pls programmer

• Rådgiving ved nyinstallasjoner, og utvidelser.

• Tavlebygging

• Feilretting av automatikk og komponenter

• Oppfølging av tråd og trådløst kommunikasjonsnett for driftsovervåking

• Vedlikehold og oppfølging av driftsovervåking pc-er

• Feilretting av driftsovervåknings-pc-er og nettverk

• Bestilling av elektrokomponenter

• Utarbeidelse av dokumentasjon og FDV.

• Service og FDV dokumentasjon, dersom kommunen krever det så må utfører legge rapporter og dokumentasjon inn i kommunens FDV system.

Tiltakshaver: Aurskog Høland

Tilbudsfrist: 1. juli 2022

Verdi: Inntil 8 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave