Tilbyr rammeavtale på avløpsmodellering

 
Tilbyr rammeavtale på avløpsmodelleringIllustrasjonsbilde: Getty Images
AKTUELLE PROSJEKTER: Det interkommunale selskapet Hias IKS utlyser konkurranse om rammeavtale innen tjenester for avløpsmodellering.

Av Bjørn Laberg

Modellene skal brukes i planlegging, for eksempel planlegging av sanering og dimensjoner på avløpsledninger og pumpestasjoner, overordnede strategier for hvor avløpet samfunnsøkonomisk bør føres for regionen, i forbindelse med nye boligfelt, samt vurderinger rundt risiko og sårbarhet. 

Modellene tenkes også brukt i forbindelse med lekkasjereduksjon, optimalisering av drift og vedlikehold. Det er også naturlig å modellere overvann på forespørsler fra eierkommunene.

Målekampanjer og kalibrering

Hias er også åpne for å bruke flere av de mulighetene som bygger på avløpsmodellering på sikt. Tema som kan bli aktuelle inkluderer optimalisering av drift, sanntidsmodell og digital tvilling. I den forbindelse ønsker Hias å inngå en rammeavtale om nødvendige tjenester for å etablere modellene og kjøre modellberegninger.

Tjenestene det er behov for omfatter blant annet tjenester til etablering av avløpsmodeller for i hovedsak fire deler av avløpsnettet knyttet til Hias. Disse er Hamar, Ringsaker sør, Løten-Hias og Stange-Hias. Ytterligere områder kan også bli aktuelt å modellere. Overvannsnettet skal modelleres der det er hensiktsmessig. Dette gjelder spesielt for Hamar by. Etablering av modellene inkluderer planlegging og gjennomføring av målekampanje(r) og kalibrering av modellene.

Rutiner og verktøy

Det er i tillegg behov for bistand til å sette opp rutiner og verktøy som letter arbeidet med å vedlikeholde modellen samt rutiner og verktøy for å opprettholde struktur og sporbarhet på modellversjoner og -beregninger. Hias har som mål på sikt å kunne drifte modellene selv, inkludert å holde modellen oppdatert og å kjøre beregninger. Derfor er opplæring av oppdragsgiver og involvering av oppdragsgiver gjennom de forskjellige fasene av prosjektet en viktig del av omfanget.

Også etter at modellene er etablert vil det kunne være behov for konsulenttjenester for eksempel til scenariobygging og modellkjøringer. Omfanget av slike oppdrag vil avhenge av ressurs- og kompetansesituasjonen i Hias samt de enkelte modelleringsoppdrags kompleksitet

Følgende krav til kompetanse gjelder for leverandør:

• Avløpsmodellering inkludert kompetanse på MIKE+

• Målinger av avløps- og overvannsmengder og nedbør samt relevant måleteknologi

• VA og VA-relaterte fagområder

• Overvann og overvannssystemer og modellering av disse

• Vannsystemer tilgrensende avløpsnettet slik som elver, sjøer og grunnvann

• Fremtidsrettede teknologier slik som digital tvilling og avanserte analysemetoder slik som maskinlæring

• Digitale verktøy for effektiv datahåndtering, derunder feilsøking og -retting i ledningsdata

FAKTA:

Tiltakshaver: Hias IKS
Tilbudsfrist: 14. januar 2022

Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange og avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner. Hias leverer vann til ca. 56 000 personer og renser avløp fra ca. 60 000 personer.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave