Tilbyr samspillsentreprise på hallprosjekt i Moss

 
Tilbyr samspillsentreprise på hallprosjekt i MossBildet: Fra skisseprosjektet, utvidelse av svømmehall i Nesparken. Illustrasjon: Arkitekturverket
AKTUELLE PROSJEKTER: Moss Kommunale Eiendom inviterer til konkurranse om samspillsentreprise (Fase 1) for utvidelse av svømmeanlegg i Nesparken i Moss.

Av Bjørn Laberg

Moss Kommunale Eiendom avholdt våren 2018 en arkitektkonkurranse om utvidelse av Moss svømmehall. Arkitekturverket, In situ Landskapsarkitekter og Norconsult leverte konkurranseforslag som ble kåret som vinner av konkurransen. Skisseprosjektet ble utarbeidet som en videreføring av konkurranseforslaget.

Prosjektet er nå planlagt gjennomført som en samspills-/utviklingsentreprise over to faser:

• Fase 1: Utviklingsfasen basert på NS 8401:2010
• Fase 2: Gjennomføringsfasen basert på NS 8407:2011

Det tas sikte på å kontrahere samspillsentreprenør, slik at utviklingsfasen kan bli igangsatt i løpet av september 2022. 

Vansjø som energikilde?

Utvidelsen skal romme konkurransebasseng, opplæringsbasseng, boblebasseng samt enkle «badelandaktiviteter» for lek og utfoldelse. Eksisterende tribuner og personal, samt publikumsfasiliteter, skal rehabiliteres. Eksisterende svømmehall samt garderober, tekniske anlegg, vegger og tak skal rehabiliteres.
I samspillsfasen skal skisseprosjektet videreutvikles og optimaliseres. Det ønskes gode forslag til valg og utforming av tekniske anlegg, herunder en vurdering av hensiktsmessigheten av å benytte Vansjø som energikilde og/eller å etablere solcelle/solfangerløsninger. I forbindelse med prosjektet skal det også gjøres en omlegging av trafikksystemet, bygging av rundkjøring med tilhørende sprengningsarbeider og en oppgradering av uteområdet. Arbeidet inkluderer også graving av grøft for flytting av fjernvarme, VA-nett og høyspent kabel.

Illustrasjon: Arkitekturverket

Om Mossehallen:

• Mossehallen ligger ved inngangen til Nesparken i Moss. Mossehallen ble bygget i starten på 70 tallet som en gave til byens 250-årsjubileum. Dette er den viktigste innendørs idrettsarenaen i Moss. Bygningsmassen er nokså uendret fra da det ble bygget, med unntak av en oppgradering av deler av fasaden i 2013. Anlegget har en flott beliggenhet i parken der hovedadkomst og utearealer vender seg mot stranden langs Vansjø. Nesparken er et populært rekreasjonsområde både på sommer- og vinterstid.

• Mossehallen inneholder svømmehall og idrettshall. Idrettshallen har en idrettsflate tilsvarende 3 håndballbaner og svømmehallen et 25 meters svømmebasseng. Anlegget har også badstue og solarium. Hallen har en felles foaje med innganger videre til idrettshallen, svømmehallen og en kafé. I tillegg til idrettsaktiviteter og arrangement benyttes Mossehallen også til stevner og messer.

• Mossehallen er hjemmearenaen til bl.a. Håndballklubben Herulf og Moss Svømmeklubb. Tribunen i idrettshallen har 1 500 ståplasser eller 600 sitteplasser. Her er også instruktørrom, materialrom, møterom og seks garderober.

• Eksisterende svømmehall har en del svakheter. Bassenget tilfredsstiller ikke dagens krav til banebredde og sidearealer. Svømmehallen har en bortgjemt billett- og inngangssituasjon, flere av de tekniske løsningene er utdatert og nåværende ønsker og krav om universell utforming er ikke ivaretatt. Det er besluttet at eksisterende svømmehall i Nesparken i Moss skal rehabiliteres og utvides, samt at utomhusområdene oppgraderes. Prosjektet gjennomføres i regi av Moss Kommunale Eiendom. 

Bildet: Dagens Mossehall i Nesparken.

Bildet: Tenkt løsning ved nye Mossehallen. Illustrasjon: Arkitekturverket

Utvikling og gjennomføring:

Fase 1 skal ende ut i et forprosjekt, med tilhørende beskrivelser og tegninger, med en modenhetsgrad som gjør det egnet som underlag for totalentreprise med fastpris og fremdriftsforpliktelser. Forprosjektet skal ha tilstrekkelige funksjonsbeskrivelser og ev. detaljer til at totalentreprenøren kan kalkulere en fastpris og forplikte seg til en fremdrift og til at kommunen er sikret at ønskede funksjoner og ytelser vil bli levert til ønsket tid. Samspillsentreprenøren overtar ansvaret for det prosjekterte materialet (skisseprosjektet) ved kontraktsinngåelse med MKEiendom, og plikter å kvalitetssikre og videreutvikle dette innenfor fastlagte økonomiske rammer.

Fase 2, utførelsen av prosjektet, planlegges som en totalentreprise kontrakt 8407, basert på den fastpris man har kommet frem til i prosjektutviklingsfase. Også i denne fasen skal det finne sted et aktivt samarbeid mellom partene. Det vil bli involvering av nøkkelpersoner fra brukergruppen i detaljprosjekteringsfase.

Tiltakshaver: Moss kommunale eiendom (MKEiendom)
Arkitekt skisseprosjekt: Arkitekturverket
Landskapsarkitekt skisseprosjekt: In situ
RI Bygningsfysikk: Norconsult AS
Tilbudsfrist: 1. juli 2022
Verdi: 311 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave