Treindustrien standardiserer og industrialiserer

 
Treindustrien standardiserer og industrialiserer
Industrialiseringen øker i byggenæringen. Dette gir bedre effektivitet, lavere kostnader og god kvalitet. Standardisering er viktig i denne prosessen.

Norsk Treteknisk Institutt er i samarbeid med Treindustrien engasjert både nasjonalt og internasjonalt i utviklingen av konkurransedyktige trebaserte løsninger.

- Industrialiseringen i treindustrien pågår for fullt, og satsing på standardisering er avgjørende for å styrke norske produsenters posisjon i markedet, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

- Økt import av byggevarer med høy ferdigstillelsesgrad, utfordrer både norske entreprenører og treindustrien, tilføyer hun.

Dagens trebaserte industrialiserte løsninger innebærer økt automatisering av dagens produksjonsanlegg og gir rom for nye byggemetoder, produkter og prosesser. Moduler, elementer og massivtreelementer er en viktig del av dette, i tillegg til en rekke andre trebaserte produkter med høy ferdigstillelsesgrad. Det kan være snakk om hele bygninger eller deler til tak eller vegger som et supplement til konstruksjoner av stål og betong. Krav til nøyaktighet, effektivitet, miljø og økonomi må møtes og standardisering kan bidra til å styrke konkurransekraften ytterligere.

- Standardene bidrar til å optimalisere utnyttelsen av treets egenskaper og egenskapene til de ulike konseptene når de tas i bruk, sier administrerende direktør Hilde Tellesbø ved Norsk Treteknisk Institutt.

Det har gjennom flere år pågått et omfattende arbeid med standardisering av tre- og treprodukter i CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen). Det har vært løpende norsk deltakelse i dette arbeidet. En nasjonal speilkomité følger alt standardiseringsarbeid for tre- og trebaserte materialer. Komiteen er etablert av Standard Norge og ledes av Treindustrien. I komiteen sitter en rekke representanter fra industrien sammen med flere fagpersoner fra Treteknisk og andre instanser. En aktuell sak for komiteen nå er forslaget til ny standard for elementer prEN14732.

- Det er viktig å sørge for god kobling mot næringslivet i standardiseringsarbeidet, sier Heidi Finstad i Treindustrien.

Treteknisk institutt er løpende engasjert i inntil 20 komiteer nasjonalt og internasjonalt i CEN og ISO, blant annet når det gjelder limtre, massivtre, takstoler og elementer. Treteknisk er også sterkt involvert i Eurokode 5 «Prosjektering av trekonstruksjoner» der Thomas Orskaug deltar i ekspertteamet massivtre.

- Neste utgave av Eurokode 5 forventes å være klar i 2022, og det er viktig at vi får regler som harmonerer med ønsker og forventninger fra norsk treindustri, sier Tellesbø. Også i utarbeidelsen av ny norsk standard for utførelse av trekonstruksjoner har Treteknisk vært sentrale. Standardforslaget har nylig vært ute på høring.

- Utførelsesstandarden for trekonstruksjoner er sentral for korrekt og effektivt byggeri. I første omgang her i Norge, men også som et solid grunnlag for norsk innflytelse ved utarbeidelse av en europeisk standard i neste runde, sier Hilde Tellesbø ved Treteknisk.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave