Tvangstesting ved flyplasser?

 
Tvangstesting ved flyplasser?Illustrasjonsbilde: Getty Images
Som arbeidsgiver er det svært krevende å følge opp testing lokalt, og flyplasser er en åpenbar distribusjonskanal for smittespredning.

Av Nils Atle Torsvik,
styreleder Balkongentreprenøren AS

Åpent brev til Helsedirektoratet v / helsedirektør Bjørn Guldvåg:

Som entreprenør med flere lokasjoner har vi enorme utfordringer med å koordinere testing av medarbeidere som kommer fra utlandet. Vi er bare en av mange virksomheter som bruker fremmedarbeidere.

Sammen med nordmenn som ankommer fra ferie sluses de reisende ut i samfunnet uten testing, og testing er det som regel den enkelte arbeidsgiver som må administrere. Med de problemene dette medfører på ulike lokasjoner.

Fra ankomst til selve lokasjonen utgjør samtlige reisende en ytterligere smitterisiko. At det er teststasjoner ved enkelte flyplasser er et godt tiltak, men disse er basert på frivillighet og inntrykket er at de fleste reisende ikke ønsker å la seg teste ved ankomst.

Når ansatte ankommer den lokale destinasjonen er det – i motsetning til flyplasser – ikke bare å møte til testing. Dette må avtales i forkant, og det risikable «vinduet» utvides dermed helt unødvendig. Nå er jeg naturligvis kjent med at det er lokale helsemyndigheter som fortrinnsvis innfører tiltak, men i relasjon til flyplasser må dette være et ansvar som forankres hos nasjonale helsemyndigheter.

Når jeg bruker ordet tvangstesting er dette hovedsakelig ment for personer som ankommer Norge for å gjøre en jobb, og hvor karantenetiden må begrenses mest mulig, og det kan bare skje gjennom tidlig og kanskje tvungen testing.

Hører gjerne fra Dem.
 

 

 
 
 
 

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Mest leste

    Siste papirutgave