Ungdom presses til å velge bort yrkesfag

 
Ungdom presses til å velge bort yrkesfagBildet: Ungdom føler seg presset til å velge et studieforberedende utdanningsløp, viser en ny rapport. Illustrasjonsbilde: Getty Images
SVERIGE: En ny studie fra Ungdomsbarometeret, på oppdrag fra Trä- och Möbelföretagen (TMF), viser at nesten annenhver svensk ungdom opplever press fra foreldre om å velge universitetsforberedende fag.

Samtidig tror halvparten av ungdommene at mange unge ville følt seg bedre om de gikk på en praktisk utdanning . 

Press fra foreldre

Når Sveriges 15-åringer velger videregående skole neste måned, forventes press fra foreldre å påvirke manges valg. I den nye studien oppgir nesten halvparten (46 %) at de har opplevd en form for press fra foreldre eller andre voksne om å studere et universitetsforberedende program. Enda flere (55 %) er enige i at dette presset får mange unge til å føle seg dårlige og et stort flertall (72 %) av ungdommene mener at voksne i mindre grad bør presse unge til å velge «riktig» utdanning.

– I våre studier kan vi se at foreldre har stor innflytelse på barnas valg og mange unge føler et press om å fortsette studiene faglig, selv om det ikke er noe de drømmer om. Fra foreldrenes side ønsker man selvsagt at barnet skal ha så mange valg som mulig, men det kan føre til at man presser barna sine til å velge en utdanning de er mindre interessert i og har mindre utbytte av, sier Jacob Borssén. ekspert for Utdanning & Kompetansetilbud ved Ungdomsbarometeret.

Forventes av dem

De mer teoretiske, høgskolestudiene beskrives ofte som et trygt valg hvor alle muligheter holdes åpne. Men for de som er mer praktiske, eller virkelig interessert i et mer kreativt yrke, kan et teoretisk program innebære unødvendig stress. Annenhver ungdom (50 %) oppgir at de er enige i at mange unge ville fått det bedre om de studerte praktisk utdanning. 

– Det er mange unge i dag som velger en teoretisk utdanning fordi det forventes av dem, men som ville hatt det mye bedre i et mer variert, praktisk og kreativt miljø. Tre- og møbelindustrien er et slikt eksempel og vi tilbyr jobber innen alt fra møbelsnekker og produktutvikling til programmering og avanserte roboter, sier Henrik Smedmark, leder for opplæring i Trä- och Möbelföretagen.

Utdatert visjon

Presset fra omgivelsene kan til en viss grad forklares med at høgskoleutdanninger og yrkene de leder til oppleves å ha høyere status. Tre av fire unge (74 %) er enige i at de tror at flere unge ville valgt praksisutdanning dersom de hadde høyere status. Ungdomsbarometerets undersøkelse viser at en fjerdedel av ungdommene som går, eller har gått, et høgskoleforberedende program vurderte et yrkesfaglig program, men meldte seg til slutt ut. 

– Det er et utdatert syn på hvordan ditt fremtidige arbeidsliv kan se ut dersom du går på en yrkesfaglig utdanning. Flere studier tyder på at et yrkesfaglig program faktisk betyr større muligheter for jobb, høyere lønn og store utviklingsmuligheter for mange. Bransjen vår tilbyr god startlønn dersom du ønsker å begynne i jobb rett etter videregående og ikke minst gode muligheter for å utvikle deg gjennom videreutdanning i løpet av arbeidslivet , sier Henrik Smedmark.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra TMF, sammen med Ungdomsbarometeret, blant 508 ungdommer fra hele Sverige i alderen 16–24 år.

KILDE: Byggvärlden

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave