Utlyser mulighetsstudie for skoleprosjekt

 
Utlyser mulighetsstudie for skoleprosjektBildet: Rotnes skole vurderes som gammel og umoderne, og vil nå gjennomgå sårt tiltrengt oppgradering. Foto: Asplan Viak
AKTUELLE PROSJEKTER: Nittedal kommune inviterer til leveranse av mulighetsstudie for bygging av ny Rotnes skole og idrettshall.

Av Bjørn Laberg

Nittedal Eiendom KF vurderer bygningsmassen på Rotnes skole som gammel og umoderne, men det er utført såpass mye vedlikehold gjennom årene at det er liten risiko for at skolen må stenges. 

Utforming og plassering skal tilpasses eksisterende tomt inklusive parkarealer i området. I tillegg til arealnorm skal mulighetsstudiet ta høyde for at det skal bygges en flerbrukshall i håndballhallstørrelse, inkl. garderober og tribunefelt. 

Mulighetsstudiet skal vurdere alternative løsninger for å ivareta elevtallsveksten på barnetrinnet i midtre Nittedal. Ambisjonen er at resultat fra studiet skal gi nok informasjon til kommunen om beslutning om konsept som skal videreføres til forprosjektfase. Tjenesten skal utføres i perioden 3.-4. kvartal 2022.

Mulighetsstudiet skal vurdere konsepter basert på følgende løsninger:

Rehabilitering og utvidelse av eksisterende skole:

- Gjennomføring i ett byggetrinn
-Trinnvis rehabilitering og utbygging av skolen tilpasset elevtallsprognoser 

Bygging av ny skole:

- Trinnvis utbygging av ny skole tilpasset elevtallsprognoser
- Bygging av ny skole i ett trinn

Sluttrapport på oppdraget skal minimum omfatte:
• Formålet med studiet
• Organisasjonen som har gjennomført studiet
• Behovet som ligger til grunn for studiet og som er grunnlaget for resultatet i studiet
• Tema i studiet (minimum)
• Arealbehov og arealeffektivitet, bygningsmasse
• Arealbehov, utomhusarealer
• Brukertilfredshet for ansatte og elever
• Smart mobilitet
• Energiforsyning og energieffketivisering
• Materialbruk og klimagassutslipp
• Skoledrift i prosjektperioden
• Reguleringsforhold/offentlig infrastruktur risiko
• Risikohåndtering i studiet og for resultatene fra studiet
• Alternative konsept
• Løsningsforslag (1:200)
• Investeringskalkyler
• Driftskostnader 
• Klimaeffekter
• Framdrift
• Konklusjon med anbefalinger knyttet opp mot kommunens styringsmål

Tiltakshaver: Nittedal kommune
Tilbudsfrist: 6. juni 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave