Utlyser totalentreprise på ombyggingsprosjekt

 
Utlyser totalentreprise på ombyggingsprosjektBildet: Dagens bygg er kledd med betongelementer og teglforblending, med flatt tak. Det skal fokuseres på byggets arkitektoniske kvaliteter, og en videreføring av disse. Illustrasjon: Porsgrunn kommune
AKTUELLE PROSJEKTER: Porsgrunn kommune søker totalentreprenør til ombygging av Idrettens Hus på Kjølnes.

Av Bjørn Laberg

Porsgrunn kommune har inngått avtale med Idrettskretsen i Vestfold og Telemark om leie av kontorlokaler på Kjølnes, Idrettens Hus. Den gamle svømmehallen på Kjølnes, med tilhørende garderobedel, har ikke vært i drift siden Kjølnesbadet ble tatt i bruk i 2020. Det har derfor vært sett på alternativ bruk av bygget, og kommunens handlingsprogram legger opp til at selve svømmehallen skal transformeres til en basishall noen år fram i tid.

For garderobedelen er det besluttet at mesteparten av disse arealene skal bygges om til kontorlokaler for Idrettskretsen. Bruksendringen utløser krav etter dagens regelverk, noe som i praksis innebærer en tilnærmet full sanering av alle eksisterende flater og installasjoner. Det skal blant annet monteres heis som går fra kjeller til 2.etasje. Nye tekniske installasjoner skal tilpasses ny bruk av bygget.

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Dagens bygg er kledd med betongelementer og teglforblending, med flatt tak. Det skal fokuseres på byggets arkitektoniske kvaliteter, og en videreføring av disse. Natur, miljø og bærekraftig skal hensyntas ved materialvalg.

• Rivearbeidene omfatter også full sanering av oppforet tretak på garderobedelen, samt på takoppbygg for stupetårn over bassengdelen. For takoppbygget skal også veggkledning rives helt inn til betongkonstruksjonen. I rivearbeidene skal det også medtas betongsaging i vegger og dekker,

• Det skal leveres og monteres et komplett luftbehandlingsanlegg basert på et behovsstyrt system med filtrert, forvarmet tilluft. Anlegget skal deles opp i systemer avhengig av ulike inneklimasoner, varmebehov, virksomhet og brukstider. 

• Alle ventilasjonstekniske installasjoner skal dimensjoneres med en kapasitet tilsvarende 100 prosent samtidighet. Aggregat dimensjoneres for 75 prosent samtidighet, med en gjenvinningsgrad på minimum 85 prosent.

• Det skal leveres et skybasert SD-anlegg. 

• Det elektriske anlegget er fra byggeår 1960 – 70-tallet med noen foretatte endringer. Anlegget skal oppgraderes som følge installasjon av nytt ventilasjonsanlegg, og det elektriske anleggets stand.

• Byggets eksisterende avløpsanlegg og overvannsanlegg kan i noen grad benyttes, men skal uansett skiftes ut i partier der rør er utbedret med andre rørkvaliteter enn MA rør. Det må forventes at avløp og overvannsrør må omlegges i forbindelse med ombygging.

• Bygget skal forsynes med vannbåren varme til oppvarming, transmisjon, tappevann og ventilasjonsvarme, med fjernvarme som energikilde. Energiforsyningen beregnes for å dekke infiltrasjon, transmisjonstap og forvarming av tappevann, samt oppvarming av ventilasjonsluft.

Tiltakshaver: Porsgrunn kommune
Tilbudsfrist: 1. mars 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave