Vant kirkeprosjekt i Bergen

 
Vant kirkeprosjekt i BergenBildet: Juryen har lagt vekt på at vinnerutkastet har et flott arkitektonisk uttrykk og et inkluderende inngangsparti. Illustrasjon: Peab/Monolot
AKTUELLE PROSJEKTER: Peab K. Nordang er tildelt totalentreprisen for den nye kirken i Sædalen i Bergen.

Av Bjørn Laberg

Peab K. Nordang er tildelt totalentreprisen for den nye kirken i Sædalen i Bergen. Sammen med Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG landskapsarkitekter vant Peab K. Nordang design- og priskonkurransen med løsningen "En kirke full av liv".

– Vi er ydmyke og stolte over å få utvikle og bygge et så viktig prosjekt for lokalsamfunnet i Sædalen, sier Magnus Mjelstad, distriktssjef for Peab K. Nordang i Bergen.

Forslaget En kirke full av liv vant konkurransen fordi det har en «arkitektonisk vilje og en troverdighet som et samlet anlegg,» ifølge juryens rapport. Juryen legger vekt på samspillet mellom arkitektur, omgivelser og funksjoner. Juryen fremhever også at kirken blir et landemerke i sentrum av Sædalen.

Hensyn til naturen

En bekk renner gjennom naturtomten. Hvis det skulle komme en storflom, er det viktig at kirken ligger på trygg avstand.

– Dette kravet ble avgjørende for hvordan vi utnytter den flotte tomten. Kirken er plassert slik at vi best mulig ivaretar naturen omkring. Kirkens uteområder er en viktig del av prosjektet. De er tilpasset naturen og bidrar til et flott rekreasjonsområde, forklarer Mjelstad.

Valg av byggemateriale har også vært viktig for utformingen av En kirke full av liv. Et kirkebygg skal helst vare i flere hundre år. Teglsten er valgt som hovedmateriale fordi det er bestandig, holder seg pent over lang tid og ikke krever mye vedlikehold. Peab K. Nordang har brukt mye tid og ressurser på å utvikle det seirende konseptet i samarbeid med dyktige arkitekter og rådgivere.

– Den største utfordringen har vært begrensningene som ligger i reguleringsplanen og i tomtens størrelse og utforming. Dette kombinert med byggherrens krav og en stram kostnadsramme har gjort oss ekstra skjerpet, sier Mjelstad, som nå ser fram til å komme i gang med detaljprosjekteringen.

Flott arkitektonisk uttrykk

Mette Svanes er kirkeverge i Bergen og har ledet juryen for konkurransen om den nye Sædalen kirke i Fana bydel. Hun forteller at løsningsforslaget fra Peab K. Nordang og samarbeidspartnerne ble valgt fordi det ivaretar helheten best.

– Løsningen gir et flott arkitektonisk uttrykk. Den bruker tomten på en optimal måte, og den svarer godt på menighetens ønsker og behov. Planløsningen er god og funksjonell, og den gir rom for flere arrangementer og aktiviteter i kirken samtidig. Nettopp det var et av menighetens viktigste kriterier, sier Svanes.

Samlingssted både ute og inne

Kirketorget utgjør hjertet i den nye kirken. Det er et stort rom man går gjennom for å komme inn i selve kirkerommet. Kirketorget skal brukes til kirkekaffe, seniortreff og lignende samlinger. De to salene kan slås sammen og rommer da 400 sitteplasser. I andre etasje kommer møte- og aktivitetsrom. Juryen har lagt vekt på at inngangspartiet er inviterende og inkluderende. Adkomsten består av en gangvei og bred trapp fra bilveien opp mot inngangen.

– Det er et fint og romslig område foran inngangen til kirken. Det er god kommunikasjon mellom ute- og inne-arealene. Plassen vil bli et viktig samlingssted for eksempel ved bryllup og begravelser. Dessuten er det virkningsfullt og symbolsk med en sammenhengende akse hele veien fra utsiden, gjennom kirken og fram til alteret, sier Svanes.

Vennlig og inviterende

Arkitektene Mikkel Haavaldsen i Helle Melbye Arkitekter og Anders Bjørneseth i Koht Arkitekter har samarbeidet om å tegne den nye Sædalen kirke.

– Vi har lagt vekt på at bygget skal henvende seg tydelig mot alle som ankommer eller passerer forbi. Målet er at det skal fremstå vennlig og inviterende for alle. Siden kirken skal romme et stort spenn av aktiviteter, har vi hatt fokus på en romløsning som gir størst mulig fleksibilitet, sier Haavaldsen.

En drøm blir oppfylt

Sædalen ble i 2006 skilt ut som egen menighet under Birkeland sokn. Siden 1980-tallet har det vært omfattende utbygging i området, med stigende folketall. Drømmen om egen nærkirke vært levende helt siden 1960-tallet, da det ble startet pengeinnsamling.

– Det betyr mye for folk i Sædalen å få denne kirken nå. Det er en aktiv og tallrik menighet som leier lokaler på skolene, og som sliter med å finne plass til alle sine aktiviteter. De har ventet på egen kirke i flere tiår, forteller kirkeverge og juryleder Mette Svanes.

Med seg i juryen har hun hatt uavhengige arkitekter, representanter for menigheten og Bergen kirkelige fellesråd, som er byggherre. Sist en ny kirke ble tatt i bruk i Bergen var da Ytrebygda nærkirke ble vigslet i desember 2011. Nå håper menigheten i Sædalen å kunne feire julegudstjeneste i egen kirke i 2023.

Bildet: Peab K. Nordang og de samarbeidende arkitektene har lagt vekt på å tilpasse kirkebygget til den vakre naturtomten. Illustrasjon: Peab/Monolot

Fakta om prosjektet:

Bygging av den nye Sædalen kirke, Birkeland sokn i Bergen
Omfang: Ca 1200 kvadratmeter BRA (bruksareal)
Byggherre: Bergen kirkelige fellesråd
Entrepriseform: Totalentreprise
Kontraktssum: Ca 50 millioner kroner
KOHT Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter samarbeider om arkitekturprosjektering. TAG Arkitekter er landskapsarkitekt.
Oppstart: 2022
Ferdigstillelse: Fjerde kvartal 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave