Vil bygge vindkraftpark og battericellfabrikk i Nordland

 
Vil bygge vindkraftpark og battericellfabrikk i NordlandSelskapet Freyr as har store planer om utbygging av vindkraftpark i Nordland.
Det norske selskapet Freyr as planlegger en 32 GWt litium-ion battericelle-fabrikk i Rana i kombinasjon med en 600 megawatt vindkraftpark på Sjonfjellet i Nesna og Rana kommuner i Nordland

Selskapet møtte i går politikere i Nesna kommune for å diskutere vindkraftparken, forteller de i en pressemelding. Battericellene vil inngå i batterier som brukes i elektriske biler, maritim sektor, annen transport, energilagring og industri.

Batterier fra en fabrikk av denne størrelsen det legges opp til i Mo kan med lokal ren kraft redusere CO2 utslippet med 4 millioner tonn årlig eller mer, sammenlignet med batterier produsert i Kina eller i Tyskland basert på systemkraft i de respektive land, skriver selskapet.

 - Rask avkarbonisering av transportsektoren for å bidra til å løse de globale klimautfordringene er nødvendig for Norge og verden. Norge er et av de land som bidrar mest til CO2 utslipp per innbygger og vi drar nytte av det i vår daglige velferd. Hver fjerde krone i vårt statsbudsjett kommer fra oljeinntektene. Norge har derfor et spesielt ansvar for å bidra til avkarboniseringen og det globale miljøet. Nå har vi muligheten og Nesna og Rana kan spille en sentral rolle i dette, sier Torstein Dale Sjøtveit, styreleder i Freyr i meldingen.

Ren energi til forutsigbar pris fra en vindpark i Rana og Nesna øker sjansene for en batterifabrikk i Rana

På Sjonfjellet i Nesna kan det produseres om lag 2,5 TWt med 106 moderne vindturbiner. Antall turbiner er etter flere, konstruktive lokale dialoger allerede nedjustert i planene for å redusere fotavtrykket. Disse dialogene vil fortsette for å finne helhetlige og gode kompromissløsninger.

Batterifabrikken vil trenge 2,5-3,0 TWh og dette samsvarer dermed om lag med det en vindpark på Sjonfjellet kan produsere på årlig basis. For å balansere vindkraften må selskapet også kjøpe kraft til battericellefabrikken fra vannkraftaktørene.   

Selskapet mener at en vindpark vil bidra med over 180 millioner kroner per år gjennom eiendomsskatt, vedlikehold og drift av vindparken, balansering av kraft, leie til grunneiere og annet.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave