– Visund innfrir nullenergikravet i 2016

 
– Visund innfrir nullenergikravet i 2016Nullenergibygget Visund på Haakonsvern ble ferdigstilt i desember 2015. Prosjektet oppnådde det ekstremt strenge energikravet allerede i første driftsår. Foto: Hundven-Clements Phototgraphy
– De ekstremt strenge kravene til energiforbruk på 16 kWh pr. kvadratmeter årlig er oppfylt allerede etter første driftsår. Det lover godt for fremtiden, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Arild Lunde.

I desember 2016 fullførte Forsvarsbygg byggingen av Forsvarets logistikkorganisasjons nye administrasjonsbygg, Visund, på Haakonsvern. Visund er på om lag 2200 kvadratmeter og rommer ca. 100 ansatte. Prosjektet er et nullenergibygg og er en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. Prosjektet er en del av regjerningens målsetting om nesten nullnivå på offentlige nybygg fra 2020 (Stortingsmelding 21 2012-2013). Prosjektet fått støtte fra Enova.

Energiregnskapet fra første driftsår viser at Visunds energiforbruk allerede er svært nær det beregnede energikravet på 16 kilowattimer (kWh) pr. år pr. kvadratmeter. Det plasserer Visund helt inn i teten blant Norges mest energieffektive kontorbygg. Til sammenlikning er den offentlige kravnormen til energiforbruk på slike bygg på 150 kWh pr. kvadratmeter pr. år

– Det faktiske forbruket ligger på 17,1 kWh pr. år etter ett års forbruk. Det er altså noe avvik, men det er innenfor rammen som er satt. Med de mindre forbedringene og justeringene som er utført i første driftsåret 2016, ligger vi an til å redusere energiforbruket ytterligere i 2017, sier Lunde.

Komfortabelt bygg
Noen av brukerne i bygget har klaget på at det var litt for kaldt inne, så vi justerte opp innetemperaturen fra normen på 21 grader til 22,5 grader. Normalt og teoretisk sett vil dette gitt stort utslag på energiforbruket, men vi antar at virkningen er mindre i dette bygget.

På varme sommerdager har de ansatte i bygget vært fornøyde med at det er svalt og fint i bygget til tross for høy temperatur ute. Alt i alt har dette blitt et komfortabelt kontorbygg å oppholde seg i, sier Lunde. 

300.000 kroner spart
Dagens normkrav til energiforbruk i nye bygg ligger på om lag 150 kWh pr. kvadratmeter pr år. Hvis man regner med en strømpris på 1 krone pr. kilowattime, sparte Visund alene forsvarsbudsjettet for ca. 300.000 kroner i 2016.
– Dette er et pilotprosjekt, noe som gjør at anskaffelseskostnaden var litt høyere enn ved et bygg med standard TEK10 energikrav. Visund-prosjektet har vist at nullenergibygg er fullt mulig å realisere uten dyre og kompliserte løsninger. Prosjektet har god overføringsverdi for fremtidige byggeprosjekter, sier Lunde.

Meget effektive solceller
Solcellene på taket har fungert meget godt det første driftsåret og gitt stor effekt.
– Vi hadde på forhånd beregnet en strømproduksjon på 55.000 kWh i løpet av året. Erfaringen viser at anlegget produserer mer, og til tider mye mer, enn strømforbruket i bygget. Da leveres den overskytende strømmen til nabobyggene. Anlegget produserer strøm året rundt, det er kun få dager uten, sier Lunde.
Link arkitektur er arkitekt, mens Veidekke har vært totalentreprenør for prosjektet. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår