Woodsense satser i Norge

 
Woodsense satser i Norge
Etter en større investeringsrunde realiserer danske Woodsense ambisjonen om skandinavisk ekspansjon og etablerer salgsavdeling i Norge.

Woodsense opplever stigende interesse fra de skandinaviske land, heriblant Norge, som lenge har
bygd i tre. For at styrke innsatsen på de nordiske markeder har Woodsense nå etablert en norsk
salgsavdeling:

- Vi opplever stor interesse fra svenske- og norske aktører, som allerede har lang erfaring i å
bygge med tre. I 2022 vil vi utover å konsolidere Woodsense på det danske marked, for alvor
skalere opp på de øvrige nordiske markedene, heriblant Norge, hvor vi nettopp har startet en
salgsavdeling, forklarer Jeppe Rasmussen, CEO og founder av Woodsense.

At Woodsense realiserer internasjonale ambisjoner, skjer i kjølvannet av bedriftens nylige
investeringsrunde, som reiste 2,6 millioner kroner fra investorer fra blant andre medlemmer av
danske Keystones og DanBAN, samt norske Vater AS:

- Vi skal akselerere bruken av teknologi ytterligere i byggefasen, så vi kan redusere unødvendige
forbedringer i fremtiden. Her er det en fordel å la sensorer hjelpe oss med å påpeke feil og
mangler så tidlig som mulig, når manglene fortsatt er forholdsvis rimelige at utbedre. I det store
bilde vil det være med på å minske CO2-avtrykket, og kunden kan være sikker på et godt
inneklima, forklarer Jens Biermann Knudsen, daglig leder ved Vater, og fortsetter:
- I Vater har vi stor tiltro til grunnleggerne og teamet i Woodsense, og vi tror på, at de kommer til
at bli en betydelig aktør, først i Norden og senere i Europa. Dette skyldes deres brukervennlighet,
teknologi og lavpraktiske montering. Samt at vi tror på, at det vil komme mer og mer fokus på
bruken av prefabrikkert massivtre i bransjen. Sensoren kan monteres på elementet allerede på
fabrikken, så man har full kontroll på fukten fra vugge til grav.

Norge fokusområde for skandinavisk ekspansjon
Det er ikke tilfeldig, at valget er faldet på Norge som første land i den skandinaviske
ekspandering. Norge har nemlig en lang tradisjon for å bygge i tre, og er et av flere naboland,
som viser, at trebygg i stor skala er gjennomførbart.

I spissen for den norske salgsavdelingen står Kim Lunde Olsen, som ser et stort potensiale for
den danske fuktsensor i Norge, da den norske byggebransjen har økende fokus på den grønne
omstilling:

- Sensoren er et produkt, som gir godt mening i Norge. De siste årene har vi opplevd et stort
fokus på grønt skifte, det stiller noen andre krav til bygg, men det gir også store
markedsmuligheter for byggenæringen og kunder forklarer Kim Lunde Olsen, Salgssjef hos
Woodsense Norge, og fortsetter:

- Vi er vant til at håndtere skader, når de har oppstått. Sensoren endrer måten, vi håndterer bygg i
tre gjennom preventiv skadedetektering som en del av byggets kvalitetssikring. På den måten kan
vi være i forkant og håndtere skader, før de oppstår.

Ambisiøst norsk trebygg i stor skala
At der var potensiale for den intelligente fuktsensor i Norge ble tydelig, da Woodsense i høst ble
involvert i det store norske byggeprosjektet Sophie Radich-skolen i Lillestrøm.

Bak det ambisiøse byggeprosjektet, der størsteparten oppføres i CLT elementer, står den ledende
norske prosjektutvikler og entreprenør Kruse Smith Entreprenør.

Kruse Smith valgte at inndra den danske fuktsensor for å være i forkant med hensyn til skader og
hente både viten og erfaring til fremtidige byggeprosjekter. De trådløse sensorer har falt i god
jord hos prosjektets aktører, forklarer Jeppe Rasmussen, CEO og founder af Woodsense:

- Byggherren forteller, at de opplever bedre kontroll med fukten i bygningen, og at de kan se
verdien i å bruke sensorene som et ledd i kvalitetssikring. Det er oppløftende å oppleve, hvor
stort potensiale det er for sensoren i våre naboland.

Den norske salgsavdelingen åpnet i april, og ambisjonen er å ekspandere til Sverige i nærmeste
fremtid.


Info:

  • Woodsense landet i mars 2022 en samlet investering på 2,6 millioner kr. fra en rekke investorer, herunder reinvestering fra medlemmer fra Keystones og medløb fra investorer fra business angel-netværket DanBAN. Norske Vater AS har også investert i den danske bedriften: https://www.woodsense.dk/blog/woodsense-rejser-millionbelob
  • Jeppe Rasmussen stiftet Woodsense, dengang kalt BeRessourceful, i 2019. I dag teller Woodsense 7 medarbeidere fordelt på fulltids- og deltidsansatte.
  • I februar 2021 mottok Woodsense en samlet investering på 1,1 mio. kr. fra 12 investorer fra Keystones.
  • I 2021 mottok Woodsense en dokumentasjonsrapport fra Rambøll, som beskriver, hvordan sensorløsningen bistår byggeprosjekter i å oppnå den internasjonalt anerkjente DGNB-bæredyktighetssertifisering.
  • Ca. 40 % av Danmarks samlede energiforbruk stammer fra bygningene våre. Atmosfæren spares for 2 tonn CO2 for hver 1m3 tre, som brukes i stedet for tilsvarende mengde betong eller stål.
  • Sånn virker Woodsense sensoren: Sensoren måler fukt i treverket, temperatur og luftfuktighet i treelementene og samler målingene med lokal værdata. Den innsamlede data analyseres sånn at den digitale plattform kan oppdage og varsle om lekkasjer eller forhold, som kan føre til fuktskader. Dermed forebygger sensoren fuktskader og reduserer unødvendig bruk av ressurser.
  • Woodsense har lansert en demo-utgave av den digitale plattformen, som kan prøves med kunstig data uten sensor: www.app.woodsense.dk/try
  • Ytterligere informasjon: www.woodsense.dk
 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

Siste papirutgave